Nederland Wereldwijd

Aangifte doen van geboorte levenloos kind in Nederland

U kunt aangifte doen bij de gemeente waar uw kind levenloos ter wereld is gekomen. De gemeente maakt dan een akte van geboorte (levenloos) op. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Gemeente West Betuwe: Aangifte doen van geboorte levenloos kind

Aangifte doen van een levenloos geboren kind mag door:

  • de vader of duomoeder;
  • de moeder;
  • een medewerker van het ziekenhuis;
  • de uitvaartverzorger;
  • anderen die weten van het overlijden.

Registreren in BRP

U kunt uw levenloos geboren kind registreren in de basisregistratie personen (BRP) als u in Nederland woont of gaat wonen. 

De aangifte van overlijden moet gedaan zijn vóórdat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Voorwaarden voor registratie in de BRP

Het verzoek om gegevens over een levenloos geboren kind op te nemen is een persoonlijk verzoek. De ene ouder kan hierom verzoeken, terwijl de andere ouder dat niet doet. Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.

Andere voorwaarden:

  • Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan.
  • Op het moment van de geboorte van het kind woonde(n) de ouder(s) in Nederland en stond(en) ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • De ouder moet op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.
  • U doet het verzoek in de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U heeft daarvoor een geboorteakte van uw overleden kind nodig. Bent u niet in het bezit van een geboorteakte? Dan moet u alsnog aangifte doen in de geboorteplaats van uw kind.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente West Betuwe

Bezoekadres

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022