Nederland Wereldwijd

Aangifte doen van geboorte levenloos kind in Nederland

U kunt aangifte doen bij de gemeente waar uw kind levenloos ter wereld is gekomen. De gemeente maakt dan een akte van geboorte (levenloos) op. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap duurde.

Zo werkt het voor u

Uw (toekomstige) woonplaats valt onder:
Informatie:

Hierna volgt informatie van uw gemeente.

Registratie levenloos geboren kinderen

Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).  Ouders die in Nederland wonen en staan ingeschreven in de BRP, kunnen hiervoor een verzoek doen. U vraagt dit aan per ouder.

Wanneer het kindje geboren werd maakt niet uit. Net als de duur van de zwangerschap. Dat betekent dat ook kinderen die lang geleden levenloos werden geboren officieel geregistreerd kunnen worden.

Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl. Ook komt het kind op een uittreksel van de BRP te staan. Alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties zien geen gegevens over een levenloos geboren kind.

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met de gemeente Hollands Kroon

Laatst gecontroleerd op 14 november 2022