Nederland Wereldwijd

Legaliseren van een Nederlands diploma

Als u buiten Nederland gaat werken of studeren, dan kan een werkgever of onderwijsinstelling vragen om een gelegaliseerd diploma. Hiermee laat u ook in het buitenland zien dat uw Nederlandse diploma echt en erkend is. Hoe u uw diploma laat legaliseren hangt af van waar u het document wilt gebruiken.

Wat is legaliseren?

Als u uw diploma laat legaliseren, dan krijgt het document een stempel of sticker. Zo maakt u het document geschikt voor gebruik in een ander land. Behalve uw diploma kunt u ook andere opleidingsdocumenten legaliseren, zoals een cijferlijst, certificaat of een bewijs van inschrijving van een opleiding.

Voorwaarden

Het legaliseren van uw diploma kan alleen als het document:

  • origineel en compleet is
  • ondertekend is door een vertegenwoordiger van uw school of universiteit
  • afgedrukt is op origineel papier van de onderwijsinstelling
  • komt van een door het ministerie van OCW erkende opleiding én onderwijsinstelling

Daarnaast moeten uw diplomagegevens in Mijn diploma's (het diplomaregister van DUO) staan. In dit register staan diplomagegevens van de meeste Nederlandse opleidingen. U kunt via Mijn DUO controleren of uw gegevens in Mijn diploma's staan. Hiervoor heeft u de DigiD app, een DigiD met sms-controle of een Europees erkend inlogmiddel nodig.

Niet in Mijn diploma's of inlogproblemen

Staan uw diplomagegevens niet in Mijn diploma's? Of kunt u niet inloggen op Mijn DUO? Neem dan contact op met DUO via diplomadiensten@duo.nl. Of bel op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar +31 50 599 77 78.

Hoe laat ik mijn diploma legaliseren?

  1. Vraag bij uw school na waar u voor legalisatie moet zijn. Voor de meeste opleidingen start u bij DUO voor het legaliseren van uw diploma. Dit kan bij een balie van DUO in Groningen en Rotterdam of per aangetekende post. Dit kost geld. Op de website van DUO leest u meer over het legaliseren bij DUO. Hier kunt u ook een afspraak maken bij een balie van DUO.
  2. Daarna moet u de legalisatie definitief laten maken. Hoe u dit doet hangt ervan af of het land waar u uw diploma wilt gebruiken meedoet aan het Apostilleverdrag.

Bekijk welke landen meedoen aan het Apostilleverdrag

Diploma laten vertalen

Heeft u een vertaling van uw diploma nodig voor het legaliseren? Dan moet u het door een beëdigde vertaler laten vertalen. U vindt een beëdigde vertaler via het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.

Hoelang is mijn legalisatie geldig?

Er is geen vaste geldigheidsduur voor de stempel of sticker waarmee u uw diploma laat legaliseren. Dit bepaalt de buitenlandse werkgever of onderwijsinstelling die om het gelegaliseerde diploma vraagt. Vraag de buitenlandse instantie die uw gelegaliseerde diploma wil ontvangen naar de geldigheidsduur.

Diploma kwijt

Voldoet uw diploma aan de voorwaarden, maar bent u uw diploma kwijt? Door een vervangend document aan te vragen is legalisatie misschien toch mogelijk.

Lees meer over wat u kunt doen als u uw diploma kwijt bent

Verandert uw situatie?

Bekijk wat u nog meer moet regelen in de volgende situaties:

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.