Verklaring van woonplaats in Zwitserland

Als u in Zwitserland woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Bern kan deze verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse identiteitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

Procedure voor verklaring per post / e-mail aanvragen

Post
Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen aan:

Nederlandse ambassade
Seftigenstrasse 7
3000 Bern 14

E-mail
U kunt de gevraagde documenten ook scannen en per e-mail sturen. Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring. Vermeld ook in welke taal u de verklaring wilt hebben. Wij kunnen de verklaring opstellen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Gemiddeld duurt het 7 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Kosten en betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen. Verhoog dit bedrag met de CHF 5,50. Dit zijn de standaard verzendkosten voor het aangetekend versturen binnen Zwitserland van uw verklarig (met, indien van toepassing, uw originele documenten).

U heeft twee mogelijkheden om te betalen:

 1. u stuurt het totaalbedrag, samen met de gevraagde documenten per aangetekende post naar de ambassade;
 2. of neemt u contact met ons op per e-mail voor onze bankgegevens.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.