Verklaring van woonplaats in Zwitserland

Als u in Zwitserland woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De ambassade in Bern kan deze verklaring voor u opstellen. Vanaf 29 juni 2020 kunt u, na het maken van een afspraak, weer hiervoor terecht bij de Nederlandse ambassade in Bern.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als u dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of electriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook bewijs van uw huidige adres meenemen.

Procedure voor verklaring per post / e-mail aanvragen

Post
Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen aan:

Nederlandse ambassade
Seftigenstrasse 7
3000 Bern 14

E-mail
U kunt de gevraagde documenten ook scannen en per e-mail sturen. Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring. Vermeld ook in welke taal u de verklaring wilt hebben. Wij kunnen de verklaring opstellen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Gemiddeld duurt het 7 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Kosten en betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen.

Neemt u contact met ons op per e-mail voor betaalinformatie en de hoogte van de verzendkosten.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.