Verklaring over de burgerlijke staat in Zwitserland

Heeft u in Zwitserland een verklaring van burgerlijke staat nodig? Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, kan de ambassade in Bern deze verklaring voor u opstellen. Vanaf 29 juni 2020 kunt u, na het maken van een afspraak, weer hiervoor terecht bij de Nederlandse ambassade in Bern.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

U kunt de verklaring omtrent de burgerlijke staat nodig hebben als u in het buitenland trouwt. Om deze verklaring te krijgen, heeft u bij de aanvraag enkele documenten nodig om te bewijzen dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. U vraagt de verklaring aan in de gemeente waar u woont.

Welke documenten zijn er nodig bij een aanvraag?

Als u nooit getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse identiteitskaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als u dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of electriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • (indien van toepassing) een ongehuwdverklaring van de Nederlandse gemeente waar u woonde voor u naar het buitenland verhuisde, deze kunt u zelf bij de gemeente in Nederland aanvragen

Als u eerder getrouwd bent geweest

 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan met een van de volgende documenten:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldige Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap
 • een adres en bewijs van woonplaatsregistratie
 • echtscheidingsakten, buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

De term ongehuwd

De term ongehuwd wordt alleen gebruikt als u nog nooit getrouwd bent of niet eerder een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Als u eerder getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, worden de termen ‘gescheiden’ of ‘weduwe/weduwnaar’ gebruikt in de verklaring. De gegevens van een of meerdere eerdere huwelijken moeten in de verklaring worden opgenomen.

Verklaring omtrent de burgerlijke staat in dit land of gebied

Aanvullende informatie

Naast de eerder genoemde documenten, moet u ook de volgende documenten meenemen:

 • Een verklaring van de lokale autoriteiten waarin uw burgerlijke staat is opgenomen.
 • Een bewijs dat u met toestemming van de lokale autoriteiten in Zwitserland woont.

Procedure voor verklaring per post / e-mail aanvragen

Post
Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten per post sturen aan:

Nederlandse ambassade
Seftigenstrasse 7
3000 Bern 14

E-mail
U kunt de gevraagde documenten ook scannen en per e-mail sturen. Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring. Vermeld ook in welke taal u de verklaring wilt hebben. Wij kunnen de verklaring opstellen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Gemiddeld duurt het 7 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Kosten en betaling

Kijk op het overzicht van de consulaire tarieven voor het bedrag dat u moet betalen.

Neemt u contact met ons op per e-mail voor betaalinformatie en de hoogte van de verzendkosten.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.