Consulaire tarieven in Zwitserland

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt betalen met een bankpas (Maestro) of credit card (Master card of Visa). Betalingen met een bankpas of credit card zijn in Euro (EUR). Uw bank kan u hiervoor transactiekosten in rekening brengen.

U kunt ook contant betalen in Zwitserse Frank (CHF).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR CHF
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 153,10
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 133,60
Zakenpaspoort / Business passport (18 and over) 142,60 153,10
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 124,40 133,60
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 135,85 145,90
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 103,00 110,60
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document               50,85   54,60
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse   60,00 64,40

Visa

EUR    

CHF

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 42,90
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 85,90
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 37,50
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar /Carribean visa child (6 - 11) 40,00 42,90
Caribisch visum (max 30 dagen) / Carribbean visa (max. 30  days) 80,00 85,90

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR CHF
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single    196,00   210,50
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural    335,00   359,80
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard    925,00    993,50
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.181,00  1268,50
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered    688,00    738,90
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered    945,00  1.015,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor    137,00    147,10
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)    350,00    375,90
Consulaire documenten / Consular documents EUR CHF
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 32,20
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 28,10
Legalisaties / Legalisations EUR CHF
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen                            26,25 28,10