Consulaire tarieven in Zwitserland

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt betalen met een bankpas (Maestro) of credit card (Master card of Visa). Betalingen met een bankpas of credit card zijn in Euro (EUR). Uw bank kan u hiervoor transactiekosten in rekening brengen.

U kunt ook contant betalen in Zwitserse Frank (CHF).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 september 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR CHF
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 150,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 130,80
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 150,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 135,50
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 105,90
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document             49,80 53,40
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 64,40
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR CHF
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 205,10
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00 350,10
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 967,70
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00 1.235,20
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 719,60
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00 988,10
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 142,80
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 375,90
Consulaire documenten / Consular documents EUR CHF
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 32,20
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 28,10
Legalisaties / Legalisations EUR CHF
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen                            26,25 28,10
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 28,10