Consulaire tarieven in Zwitserland

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt betalen met een bankpas (Maestro) of credit card (Master card of Visa). Betalingen met een bankpas of credit card zijn in Euro (EUR). Uw bank kan u hiervoor transactiekosten in rekening brengen.

U kunt ook contant betalen in Zwitserse Frank (CHF).

Tarieven vanaf 1 januari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR CHF
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 152,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 132,50
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 152,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 137,30
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 107,20
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document             49,80 54,10
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 65,20
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR CHF
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 207,80
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00 354,70
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 980,40
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00 1.251,30
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 729,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00 1.001,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 144,70
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 380,80
Consulaire documenten / Consular documents EUR CHF
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 32,60
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 28,50
Legalisaties / Legalisations EUR CHF
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen                            26,25 28,50
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 28,50