Wat kan de ambassade in Zweden voor u betekenen

De Nederlandse ambassade in Stockholm beschikt over een groot lokaal netwerk aan zakelijke contacten en specialistische kennis over de Zweedse markt.

Diensten voor bedrijven en ondernemers

Wij ondersteunen ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen met onder meer:

  • algemene informatie over exportkansen naar of investeringsmogelijkheden in Zweden;
  • sectorspecifieke marktinformatie: marktkansen en business leads, wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen in diverse sectoren;
  • zakelijk netwerk en contacten, zoals het identificeren van potentiële zakenpartners (zoals agenten, distributeurs, afnemers en producenten);
  • organisatie van handelsbevorderende activiteiten, zoals seminars en netwerkbijeenkomsten;
  • handelsmissies en beursdeelname in Zweden of in de Nordic-Baltic regio.

Zakelijk netwerk en contacten

Bent u op zoek naar specifieke zakelijke contacten in Zweden? De economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Zweden maakt het makkelijker om deze te vinden, en kan contacten leggen. We werken samen met een Innovatie Adviseur in Stockholm, consuls in Malmö en Gotenburg, een landbouwmedewerker in Kopenhagen en het Regional Business Development team in het Nordic Baltic Netwerk.

Meer informatie

Meer weten over uw kansen in Zweden? Neem gerust contact op met de handelsmedewerkers op de Nederlandse ambassade in Stockholm. Dat kan het makkelijkste via sto-ea@minbuza.nl.