Innovatie Attaché Netwerk

De dienstverlening van het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) is gericht op onderzoekers, high-tech starters, academici, onderzoeksinstellingen en kennisinstituten, beleidsmakers, en kennisintensieve investeerders in Nederland.

De Innovatie Attaché’s beantwoorden vragen op het gebied van ontwikkelingen in technisch en wetenschappelijk onderzoek (R&D) en organiseren missies, seminars en werkbezoeken aan bedrijven en kennisinstellingen. Het IA-netwerk kan helpen bij het leggen van internationale R&D-contacten en bij het bevorderen van samenwerking met interessante partijen op het gebied van R&D.

Hoe ondersteunen wij bedrijven en organisaties?

Het IA helpt daarbij door bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het realiseren van hun internationale ambities. Dit kan door bijvoorbeeld bedrijven missies te organiseren op specifieke thema’s of door samenwerkingspartners te selecteren. Het IA is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie en een video over het werk van IA vindt u op de website van RVO.nl.

Het IA-netwerk is in Zweden vertegenwoordigd op de Nederlandse ambassade in Stockholm

Contact
Wilco Schuttelaar, Innovatie Adviseur
+46 8 556 933 08