EU-wetgeving en producteisen

Links naar informatie over EU-wetgeving voor bedrijven en producteisen in Zweden.

Wetgeving voor bedrijven

De Europese Commissie heeft een aantal websites die gericht zijn op het Europese bedrijfsleven. Deze portals zijn een goed startpunt voor informatie over Europese en nationale wetgeving.

Eisen en regels voor producten

Binnen de Europese Unie geldt het principe van wederzijdse erkenning. Dit betekent dat wanneer een product rechtmatig in een lidstaat gemaakt is, dit product in een andere lidstaat niet verboden mag worden. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt wanneer er gevaar bestaat voor de openbare veiligheid, de gezondheid of het milieu.

Vragen over regelgeving voor producten in Zweden

Wilt u importeren uit of exporteren naar Zweden? Het centrale contactpunt voor producten helpt bedrijven met informatie over de regels voor specifieke producten in Zweden. Vragen kunnen worden ingediend per e-mail of telefoon en worden binnen 15 werkdagen na ontvangst beantwoord .