Cultuurverschillen bij zakendoen in Zweden

Betrouwbaarheid, grondigheid, een informele benadering en geduld: toptips voor (Nederlandse) ondernemers in Zweden.

Horizontale organisatiestructuur

De algemene organisatiestructuur binnen Zweedse bedrijven is horizontaal. Hiërarchie en status zijn minder belangrijk. Bescheidenheid, stijl en discretie worden sterk gewaardeerd. Het delegeren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vanzelfsprekend. Dat resulteert in een grote mate van zelfstandigheid. Medewerkers in een leidinggevende positie komen echter zelden autoritair over.

Het gebruik van titels komt weinig voor en men spreekt elkaar aan met de voornaam. Ook in brieven en e-mails is het aangeraden de geadresseerde bij de voornaam te noemen.

Zweden zijn op hun werkplek over het algemeen informeel maar verzorgd gekleed.

Consensus en harmonie voorop

Besluitsvormingsprocessen vergen tijd in Zweden. Impulsieve beslissingen worden niet als serieus beschouwd. Voordat een beslissing wordt genomen worden eerst alle feiten en mogelijke alternatieven grondig onderzocht. Bovendien hecht men hoge waarde aan eenstemmigheid en harmonie: conflicten worden het liefst ontweken.

Relaties opbouwen kost tijd

Een potentiële nieuwe handelspartner zal over het algemeen interesse tonen voor uw producten of diensten. Dat houdt niet altijd in dat er daadwerkelijk op korte termijn een overeenkomst gesloten wordt. Maar als er eenmaal een bedrijfsrelatie is opgebouwd, zijn de Zweden trouwe klanten en betrouwbare zakenpartners. Ze komen hun afspraken na, en dat wordt uiteraard ook van de tegenpartij verwacht.

Feitelijke verkoopargumenten

Betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid staan voorop bij de aankoop of de productie van goederen of diensten. Zweedse consumenten weten daardoor dat het product onderhevig is geweest aan strenge kwaliteitscontroles, en dus betrouwbaar is. Prospects en klanten worden dan ook sneller overtuigd door meetbare resultaten en cijfers. Rapporten, kwalificaties en certificaten die in Zweden erkend worden (zoals ISO-kwalificaties en TÜV-certificaten) kunnen behulpzame middelen zijn.

Taal

De meeste Zweden spreken uitstekend Engels. Dat neemt niet weg dat enkele Zweedse woorden kunnen helpen het ijs te breken.