Bij wie kunt u als ondernemer terecht in Zweden?

Het ambassadenetwerk staat klaar voor u als ondernemer. De Nederlandse ambassade in Stockholm werkt samen met een Innovatie Adviseur in Stockholm, de consuls in Malmö en Gotenburg, een landbouwmedewerker in Kopenhagen en het Regional Business Development team in het Nordic Baltic Netwerk.

De Nederlandse ambassade in Stockholm verstrekt algemene en sectorspecifieke informatie aan Nederlandse bedrijven die willen exporten naar of investeren in Zweden. Ook voor vragen over de lokale wet- en regelgeving kunnen ondernemers bij ons terecht. De ambassade kan geen volledige marktonderzoeken uitvoeren, maar wij kunnen ondernemers wel ondersteunen bij hun zoektocht naar informatie en nieuwe business leads.

We werken samen met onze consuls in Zweden en het Regional Business Development team in ons Nordic Baltic Netwerk.

U bereikt ons het makkelijkste via ons gezamenlijke e-mail adres: sto-ea@minbuza.nl

Contact:
Eva Blom, T +46 8 556 933 17
Sigrid Westman, T +46 8 556 933 15

Agrifood en tuinbouw
Hebt u vragen over landbouw, tuinbouw of visserij?  In 74 landen staat het landbouwradennetwerk voor u klaar. De landbouwmedewerker op de Nederlandse ambassade in Denemarken is verantwoordelijk voor de landen Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland.

U bereikt haar het makkelijkste via e-mail: kop-lnv@minbuza.nl

Contact:
Renske Nijland, T +45 33 707 218

Innovatie 
De dienstverlening van het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) is gericht op onderzoekers, high-tech starters, academici, onderzoeksinstellingen en kennisinstituten, beleidsmakers en kennisintensieve investeerders in Nederland.

De Innovatie Attachés beantwoorden vragen op het gebied van ontwikkelingen in technisch en wetenschappelijk onderzoek (R&D) en organiseren missies, seminars en werkbezoeken aan bedrijven en kennisinstellingen. Het IA-netwerk kan helpen bij het leggen van internationale R&D-contacten en bij het bevorderen van samenwerking met interessante partijen op het gebied van R&D.

De Innovatie Adviseur in Stockholm volgt de innovatieve en technologische ontwikkelingen in Zweden en probeert samenwerking tussen de landen te bewerkstelligen om innovatie te versnellen.

Contact:
John Dekker, T +46 8 556 933 08
E john.dekker@minbuza.nl


Regional Business Development team
Het Regional Business Development team is een onderdeel van het economisch netwerk in de Nordics en Baltics. Het team brengt business cases en projecten in de regio in kaart, gaat op zoek naar geïnteresseerde bedrijven en kennisinstellingen en werkt vervolgens een plan uit om gezamenlijk de kansen te verzilveren. Het team heeft informatie die niet altijd te vinden is op internet, een uitgebreid netwerk en een regionaal overzicht van zakelijke mogelijkheden. We organiseren samen met de ambassades netwerk- of matchmaking evenementen in de regio en in Nederland en we zijn regelmatig aanwezig op beurzen en seminars.

Contact:
Hijman van Praag
Head of Business Development – Nordics & Baltics
T +45 314 94 140
E hijman-van.praag@minbuza.nl

Margot Roose
Business Development – Baltics
T +372 53 63 66 93
E margot.roose@minbuza.nl

Marcus Scoliège
Business Development – Nordics
T +46 8 556 933 19
E marcus.scoliege@minbuza.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.

In Nederland: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u concrete plannen om zaken te doen in het buitenland? RVO ondersteunt startende en ervaren ondernemers met hun exportplannen. Met informatie en advies over wat voor u interessante stappen, markten en ondersteuningsmogelijkheden zijn en hoe u deze benut. RVO werkt nauw samen met de ambassades in het buitenland. Via RVO heeft u daarmee ook toegang tot het wereldwijde ambassadenetwerk.

Kamer van Koophandel (KvK)

Oriënteert u zich nog op internationaal ondernemen? De KvK  helpt  u graag op weg met (digitale) informatie over internationaal zakendoen. De KvK is bovendien uw loket voor vragen over exportdocumenten.