Verhuizen naar Zweden voor één jaar of langer

Voordat u Nederland verlaat

1. Een plan voor uw verblijf in Zweden

In Zweden hebt u als Nederlander alleen verblijfsrecht indien u werknemer, ondernemer of student in Zweden bent of als u genoeg middelen heeft om in uw eigen onderhoud te voorzien.
Informatie over verblijfsrecht voor EU-burgers

U zult dit moeten kunnen aantonen om u te kunnen inschrijven bij het Zweedse bevolkingsregister. Informatie over inschrijven bij Zweedse bevolkingsregister

Als u een bedrijf in Zweden wilt starten kunt u op deze overheidssites meer informatie vinden over de stappen in dit proces:

Working in Sweden

Verksamt.se (government services for businesses)
 

2. Een huis / appartement zoeken

De meeste mensen in Zweden wonen in een koophuis (48%). Een kwart van de bevolking woont in een huurappartement en 17% woont in een koopappartement.

In de grote steden kan het lastig zijn om een hyresrätt (huurappartement) te vinden, de wachtlijsten kunnen oplopen. Wees beducht op aanbiedingen voor onderverhuur en controleer altijd dat de verhuurder toestemming heeft van de hyresvärd (huurbaas) of bostadsrättsförening (vereniging van mede-eigenaren). Er zijn ook wettelijke grenzen aan de huur die gevraagd mag worden van een onderhuurder.

Als je een huis of appartement koopt en je hebt hiervoor een hypotheek nodig, neem dan eerst contact op met een bank om de mogelijkheden door te spreken. Daarnaast is het goed om te weten dat de koper altijd een undersökningsplikt heeft, de plicht om de bouwtechnische staat van het huis of appartement te (laten) onderzoeken voordat het koopcontract rechtsgeldig wordt. Bijvoorbeeld door een överlåtelsebesiktning (technisch onderzoek van het huis bij overdracht van eigenaar) te laten doen door een specialist.

Wees ook goed geïnformeerd over de kosten bij aanschaf van een huis of appartement, zoals lagfart (overdrachtsbelasting – 1,5% van het aankoopbedrag), pantbrev (zekerheid voor hypotheek) en over lopende kosten zoals fastighetsavgift (belasting voor huiseigenaren) en samfällighetsföreningsavgift (vastgesteld bedrag aan de vereniging van eigenaren die gedeelde faciliteiten zoals wegonderhoud, waterleidingen en afval regelt, veelal op het platteland). De makelaarskosten worden altijd door de verkoper gedragen.

- Huurwoningen in Zweden

Koopwoningen in Zweden
 

3. Uitschrijven bij Nederlandse gemeente

Als u voor een periode van langer dan 8 maanden naar Zweden vertrekt, dan moet u dit melden bij uw gemeente. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek. Instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank en uw pensioenfonds(en) krijgen automatisch bericht van uw emigratie.

Uit de Basisregistratie Personen laten uitschrijven.
 

4. DigiD aanvragen

Als u nog geen DigiD hebt, kunt u deze aanvragen voordat u zich uitschrijft bij uw gemeente. Er is in Zweden geen DigiD balie, dus dit kunt u niet naderhand doen. Met een DigiD kunt u zich online identificeren bij websites van de Nederlandse overheid en bij de Belastingdienst.

DigiD aanvragen 

5. Zorgverzekering

Meer informatie over de zorgverzekering bij verblijf in het buitenland vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Informatie van het CAK over zorgverzekering en buitenland

Als u bijvoorbeeld met een Nederland pensioen naar Zweden verhuist, kunt u medische zorg krijgen in Zweden. U vraagt dan een document S1 aan bij het CAK. Informatie van het CAK over pensioenen en uitkeringen die recht geven op een document S1

Als u voor langere tijd in Zweden gaat wonen en werken, kunt u meestal niet meer verzekerd zijn in Nederland. Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om te bepalen wat geldt voor uw situatie. Informatie van de SVB over werken buiten Nederland

6. Basisonderwijs in Zweden

Kinderen vanaf 1 jaar wiens beide ouders werken of studeren hebben recht op Förskola. De herfst van het jaar dat een kind 3 wordt, heeft het kind recht op Allmänna förskola een beperkt aantal uren per week (ook als een van de ouders thuis is).

De herfst van het jaar dat het kind 6 wordt, gaat het kind naar de förskoleklass, dit is een verplicht voorbereidend jaar voor de basisschool. De herfst van het jaar dat het kind 7 wordt, gaat het kind naar de eerste klas van het basisonderwijs. Leerplicht geldt doorgaans van förskoleklass totdat de 9:e klas is afgerond. Meer informatie over het Zweedse onderwijssysteem

Neem het liefst al voor uw verhuizing contact op met de gemeente waar u gaat wonen om te kijken welke scholen er zijn en hoe u uw kind(eren) kunt aanmelden. Overzicht van Zweedse gemeenten

7. Belastingen, uitkeringen, pensioen en toeslagen

Informatie over belastingzaken krijgt u via de Belastingtelefoon . Voor algemene informatie over wonen of werken buiten Nederland kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen: Belastingdienst 

Ontvangt u een uitkering in Nederland? Uw uitkeringsinstantie kan u informatie geven over het recht om de uitkering mee te nemen naar Zweden.

-  Uitkeringen meenemen naar ander EU land.

Informatie over pensioenzaken krijgt u van uw eigen pensioenfonds. Voor algemene informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

- Informatie van Uw Europa over pensioen en AOW in het buitenland.

Informatie van de Belastingdienst over het meenemen van uw Nederlandse pensioen naar een ander land waar u gaat werken.

- Informatie van het CAK over de gevolgen voor uw zorgverzekering als u met uw Nederlandse pensioen in het buitenland gaat wonen.

Ontvangt u toeslagen in Nederland? Lees of u toeslag kunt krijgen als in het buitenland woont of werkt:

- Informatie van de Belastingdienst over toeslagen als u woont of werkt in het buitenland.

8. Verhuisboedel meenemen

Als binnen de EU verhuist, kunt u over het algemeen uw inboedel zonder formaliteiten meenemen. Voor bijzondere goederen en huisdieren gelden wel een aantal regels.

- Informatie van de Belastingdienst over het uitvoeren van bijzondere goederen .

- Informatie van de Belastingdienst over het uitvoeren van huisdieren.

9. Auto / motorrijtuig uitvoeren

Meld uw auto aan voor uitvoer bij de RDW. Daarmee stopt u meteen ook de registratie van uw voertuig.

> Informatie van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) over uitvoer van voertuig met Nederlands kenteken.

10. Inventarisatie van benodigde documenten

Ten eerste heeft u vanzelfsprekend een geldig reisdocument nodig. Zorg ervoor dat u een nationaal paspoort heeft, als u naar Zweden emigreert. Met een Nederlandse nationale identiteitskaart (NIK) kunt u zich wel bij het Zweedse bevolkingsregister inschrijven, maar verder wordt de NIK in Zweden niet geaccepteerd als geldig legitimatiebewijs. U kunt zich dan niet legitimeren bij de bank, het postkantoor en bij Zweedse autoriteiten zoals Försäkringskassan. (de Zweedse dienst voor sociale zekerheid). U kunt ook geen Zweedse id-kaart bij Skatteverket (de Zweedse belastingdienst) aanvragen.

Via de onderstaande link kunt u – afhankelijk van uw situatie - een checklijst maken van documenten die u nodig heeft voor registratie bij het Zweedse bevolkingsregister bij Skatteverket.

> Informatie over inschrijving bij het  Zweedse bevolkingsregister

Als u met uw partner en/of kinderen verhuist, neem dan documenten mee die deze relaties aantonen zoals de huwelijksakte / akte van geregistreerd partnerschap en geboorteakte(s). Deze documenten kunt u aanvragen bij de desbetreffende gemeente en dienen in het Engels opgesteld te zijn.

Als u uitleg moet geven over uw Nederlandse opleiding en bijbehorend diploma, kunt u een diplomabeschrijving van de Nuffic aanvragen. Bijvoorbeeld voor uw toekomstige werkgever, een overheidsinstantie of een onderwijsinstituut.

U kunt ook terecht bij de Zweedse Raad voor Hoger Onderwijs (UHR) die buitenlandse kwalificaties beoordeelt om ondersteuning te bieden aan mensen die werk zoeken in Zweden, mensen die in Zweden willen studeren of aan werkgevers die iemand met buitenlandse kwalificaties in dienst willen nemen. Dit kan online en zonder Zweeds persoonsnummer.

Voor het uitoefenen van bepaalde beschermde beroepen in Zweden, moet u een erkenningsprocedure van de bevoegde instantie van uw beroepskwalificatie(s) doorlopen. Meer informatie hierover vind u op de ENIC-NARIC pagina van de website van de Zweedse Raad voor Hoger Onderwijs.

- Met je Nederlandse diploma in het buitenland werken of studeren (Nuffic).

11. Aflossen studieschuld

Hebt u nog een studieschuld in Nederland? Als u in het buitenland woont, gaat het aflossen van uw studieschuld gewoon door.

Studieschuld aflossen vanuit het buitenland (DUO).

12. Registratie als kiezer in het buitenland

Als Nederlander in het buitenland mag u stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. U moet u zich dan eerst registreren als kiezer. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u bij een verkiezing automatisch uw briefstembewijs toegestuurd.

> Registratieformulier op de website van de gemeente Den Haag.

13. Aanmelden bij Buitenlandse Zaken

U kunt zich aanmelden bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken zodat u bericht ontvangt als het reisadvies voor Zweden aangepast wordt of bij een (dreigende) crisis. Zodoende weet ook de ambassade dat u in het land bent.

Aanmelden bij Buitenlandse Zaken / ambassade

Na aankomst in Zweden.

1. Inschrijven bij het Zweedse bevolkingsregister

Bent u van plan bent om een jaar of langer in Zweden te gaan wonen? Dan dient u zich bij het Zweedse bevolkingsregister in te laten schrijven. Dit doet u bij Skatteverket (de Zweedse belastingdienst). Via de onderstaande link kunt een checklijst maken van documenten die u hiervoor nodig heeft, afhankelijk van uw situatie.

- Informatie over inschrijven bij Zweedse bevolkingsregister

Houdt u er rekening mee dat dit proces enkele maanden kan duren.

Als u bent ingeschreven, ontvangt u een personnummer (“Zweeds Burger Service Nummer”). U kunt nu een id-kaart bij Skatteverket aanvragen waar uw personnummer op staat vermeld, zodat u bij instanties, bedrijven en in de gezondheidszorg kunt aantonen dat u in Zweden geregistreerd en verzekerd bent.

Voor meer informatie over leven in Zweden zonder personnummer:

- Kommerskollegium – National Board of Trade Sweden

2. Zorgverzekering & sociale uitkeringen

Zodra u geregistreerd bent in het Zweedse bevolkingsregister en een personnummer heeft ontvangen, bent u ook verzekerd voor medische zorg in Zweden. Neem contact op met Försäkringskassan (de Zweedse dienst voor sociale zekerheid) om dit te controleren.

- Informatie over verzekerd zijn in Zweden

Als u naar Zweden verhuist met kinderen onder de 16 jaar, neemt Försäkringskassan contact met u op zodra u in het bevolkingsregister geregistreerd bent. Er wordt dan vastgesteld of u en uw kinderen hier verzekerd zijn en of u daarom recht hebt op barnbidrag (kinderbijslag).

Als u recht heeft op andere sociale uitkeringen (zoals ouderschapsverlof of een woonkostentoeslag), dient u zelf contact op te nemen met Försäkringskassan voor een aanvraag.

3. Openen bankrekening

Zodra u een personnummer heeft, kunt u een bankrekening in Zweden openen. De Zweedse branchevereniging voor banken kan hier verdere informatie over geven:

- Informatie in het Engels over het openen van een bankrekening.

Voor onafhankelijke informatie over banken, betaalrekeningen, leningen en verzekeringen kunt u terecht bij de consumentenorganisatie voor banken en financiële bureaus (website in het Zweeds).

- Konsumenternas.se

Konsumenternas.se – Bank kiezen

4. Bank-ID aanvragen

Zodra u een personnummer en een bankrekening heeft, kunt u via uw bank een bankID aanvragen. Dit is een elektronische legitimatie waarmee u online kunt inloggen en ondertekenen bij uw eigen bank en bij de meeste Zweedse autoriteiten zoals Skatteverket en Försäkringskassan.

5. Auto / motorrijtuig invoeren

Doorloop het proces voor invoer van een motorrijtuig bij Transportstyrelsen (de Zweedse RDW).

- Informatie van Transportstyrelsen over het invoeren van een motorrijtuig.

6. Zweeds leren

Iedereen die geregistreerd is, een personnummer heeft en boven de 16 jaar is, kan gratis Zweedse lessen volgen via het SFI (Svenska för invandrare) programma in de eigen gemeente. Daarnaast zijn er de nodige (online) privé cursussen die tegen betaling gevolgd kunnen worden.