Verhuizen binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Bent u Nederlander en wilt u verhuizen binnen het Koninkrijk der Nederlanden (tussen Europees Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk)? Dan moet u soms aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wonen in Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Wilt u gaan wonen in Aruba, Curaçao of Sint Maarten? Of wilt u er tijdelijk gaan werken of stage gaan lopen? Als u niet in het Caribisch deel van het koninkrijk bent geboren, dan heeft u onder andere een Verklaring Toelating van Rechtswege nodig. U moet bijvoorbeeld in staat zijn om in uw eigen onderhoud te voorzien.

Op onderstaande websites vindt u meer informatie:

Wonen in Caribisch Nederland

Wilt u gaan wonen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)? Er is een toelatingsregeling voor Europese Nederlanders. U moet bijvoorbeeld in staat zijn om in uw eigen onderhoud te voorzien. Voor een verblijf langer dan 6 maanden heeft u een Verklaring Toelating van Rechtswege nodig. Daarin moet u aantonen dat u huisvesting en voldoende middelen van bestaan heeft. Ook heeft u een bewijs van goed gedrag over de afgelopen vijf jaar nodig.

U vindt de procedure op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Wonen in Europees Nederland

Voor Nederlanders in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland die in Europees Nederland willen wonen zijn er geen voorwaarden.