Studeren of stage lopen in Zweden

Wie voor studie of stage naar Zweden gaat, moet een aantal zaken regelen. Bijvoorbeeld visa, studiebeurzen of huisvesting.

Studeren in het buitenland

Op wilweg.nl (een website van EP-Nuffic) staat uitgebreide informatie over studie en stage in het buitenland. Zowel studenten uit het hoger onderwijs (hbo, universiteit) als mbo-studenten kunnen daar terecht. De website biedt onder andere informatie over:

  • beurzen en fondsen
  • uitwisselingsprogramma’s
  • studiefinanciering (DUO)
  • diplomawaardering
  • visa
  • praktische zaken (huisvesting, voorbereiding)

Ook de stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NWS) biedt informatie over studeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Informatie over stagelopen in het buitenland is te vinden op wilweg.nl:

Legalisatie en diplomawaardering

Omdat het onderwijssysteem en diplomaniveau per land kunnen verschillen, vragen onderwijsinstellingen soms om een diplomawaardering. Soms is het dan ook nodig om een diploma te laten legaliseren:

Studeren en stage in dit land of gebied

De ambassade in Stockholm wordt regelmatig benaderd met de vraag of wij overzichten kunnen toesturen van Nederlandse ondernemingen in Zweden. Helaas hebben wij geen lijst van Nederlandse bedrijven met een vestiging in Zweden die wij met externe partijen mogen delen. Het overzicht dat wij hebben is gebaseerd op gegevens van Statistics Sweden, hierin komen bijvoorbeeld ook holdings voor. De lijst bevat daardoor ruim duizend adressen, terwijl er naar schatting maar een paar honderd “echt” Nederlandse bedrijven in Zweden zijn. Geïnteresseerden moeten een eigen lijst opvragen bij Statistics Sweden indien daar dringende behoefte aan is.

Hou er ook rekening mee dat het niet automatisch inhoudt dat leiding of medewerkers bij een Nederlands bedrijf in Zweden van Nederlandse herkomst zijn of de Nederlandse taal spreken, noch dat het vanzelfsprekend is dat dit als voorwaarde of plus wordt beschouwd bij sollicitaties of stageplaatsen. Veelal gaat het hier om multinationals of lokale kantoren waar gedegen kennis van de lokale taal en (bedrijfs-)cultuur van het grootste belang is, evenals - uiteraard - specifieke competentie voor de eventuele vacatures.

U kunt eventueel wel contact opnemen met de Dutch Chamber in Zweden en de Swedish Chamber in Nederland om te vragen of zij bedrijven in hun netwerk hebben die een passende stageplaats kunnen bieden. Contactgegevens:

Dutch Chamber 
www.dutchchamber.se

Swedish Chamber of Commerce
www.swedishchamber.nl