Eerste verklaring van Nederlanderschap meerderjarige aanvragen in Zweden

Bent u Nederlander en woont u in Zweden? Vraagt u voor de eerste keer een verklaring van Nederlanderschap aan? Dan kunt u terecht bij de ambassade in Stockholm.

Uw situatie

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U had niet eerder een bewijs van Nederlanderschap, een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart.
 • U stond niet bijgeschreven in het paspoort van uw ouders.

Geldt dit niet voor u? Maak dan een andere keuze in het overzicht bij verklaring van Nederlanderschap.

Wat heeft u nodig?

Om een verklaring van Nederlanderschap aan te vragen heeft u een aantal documenten nodig. Lever altijd het origineel en een kopie in. Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verzendt u de documenten per post? Stuur dan gelegaliseerde kopieën.

Identiteitsbewijzen

U levert alle identiteitsbewijzen in die op uw naam staan. Ook de buitenlandse documenten en verlopen documenten. Verlopen documenten die al ongeldig zijn gemaakt (bijvoorbeeld met boorgaten) hoeft u niet mee te nemen.

Aanvraagformulier

U levert een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier verklaring bezit Nederlanderschap in.

Bewijs Nederlanderschap ouder tijdens uw geboorte

U moet bewijzen dat 1 van uw ouders de Nederlandse nationaliteit had tijdens uw geboorte. Bent u voor 1985 geboren? Dan moet u bewijzen dat uw vader het Nederlanderschap had tijdens uw geboorte. Bent u na 1985 geboren, dan bewijst u dit voor uw moeder of de vader.

Lever hiervoor 1 van de volgende documenten aan:

 • Vertrok de ouder voor 1 oktober 1994 uit Nederland? Lever dan een verklaring van het Bureau Vestigingsregister in Den Haag aan. Hierop staat de nationaliteit van de ouder tijdens het vertrek uit Nederland.
 • Vertrok de ouder na 1 oktober 1994 uit Nederland? Laat dan een uittreksel zien uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waar de ouder het laatst woonde. Op het document staat de nationaliteit van de ouder tijdens het vertrek uit Nederland.
 • Het originele Nederlandse paspoort van de ouder dat geldig was tijdens uw geboorte. Hieruit moet blijken dat de ouder het Nederlanderschap bezat.
 • Een geldig verblijfsdocument uit het land waar de ouder woont.
 • Andere documenten waaruit blijkt dat de ouder het Nederlanderschap heeft. Zoals een naturalisatiecertificaat, een optiebevestiging, adoptiepapieren of een erkenningsdocument.

Bent u voor 1985 geboren? En was uw Nederlandse moeder tijdens uw geboorte getrouwd met uw niet-Nederlandse vader? Lees dan de optieregeling latente Nederlanders (.pdf).

Bewijs Nederlanderschap ouder tot uw 18e

U bewijst dat 1 van uw ouders tot uw 18e jaar de Nederlandse nationaliteit had. Dit kan met een Nederlands paspoort en een verblijfsvergunning van het land waar de ouder woont. Of met een ander document dat het Nederlanderschap aantoont.

Huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap

U overlegt een afschrift van de huwelijksakte van uw ouders of bewijs van geregistreerd partnerschap. Op deze akte staan de complete namen van uw ouders en de huwelijksdatum of datum van geregistreerd partnerschap. Het afschrift mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Waren uw  ouders tijdens uw geboorte niet getrouwd, dan zijn andere documenten nodig.

Geboorteakte

U neemt een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister mee. Daarop moeten uw geboorteplaats en de volledige namen van uw ouders staan. De documenten mogen niet ouder dan 1 jaar zijn. Ziekenhuisaktes zijn niet geldig.

Bewijs van legaal verblijf

U toont aan dat u legaal verblijft in het land waar u woont. Dit kunt u doen met 1 van deze documenten:

 • een geldig visum van het land waar u woont, met de documenten die daarbij horen
 • een geldige verblijfsvergunning van het land waar u woont
 • een bewijs van woonplaats als u woont in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, bijvoorbeeld:
  • een bewijs van inschrijving in de gemeente
  • een bankafschrift of gasrekening met uw adres
  • een bewijs van betaling van gemeentebelasting

Hoeveel moet u betalen?

De prijs van een verklaring van Nederlanderschap vindt u bij de consulaire tarieven.

Hoe lang duurt het?

Het duurt gemiddeld 3 weken om uw aanvraag te verwerken. Moet u extra documenten leveren? Dan kan dit uitlopen tot maximaal 8 weken.

Hoe krijgt u het document?

Uw verklaring van Nederlanderschap kunt u ophalen bij de ambassade of het consulaat in uw regio. Het document kunt u meestal ook laten opsturen.

Eerste verklaring van Nederlanderschap meerderjarige aanvragen in dit land of gebied

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt via deze website een afspraak maken om de ambassade in Stockholm te bezoeken.

Bewijs van legaal verblijf in Zweden

U toont aan dat u legaal verblijft in het land waar u woont.

In Zweden doet u dit met:

 • Een Engelstalig uittreksel ('personbevis') uit het Zweedse bevolkingsregister (Skatteverket) dat niet ouder is dan 3 maanden. Hiervoor kunt u bellen met Skatteverket op (vanuit Zweden) 0771-567 567 of (vanuit het buitenland) + 46 8 564 851 60.U kunt het document ook online aanvragen en per post laten opsturen. Hiervoor bezoekt u de website van Skatteverket. Kies vervolgens voor de optie 'utländsk ambassad /myndighet /annan mottagare'. Kies daarna voor 2e of 3e optie en voor Engels. In de laatste stap vult u het Zweedse persoonsnummer van de aanvrager(s) in.
 • Heeft u een (mobiel) Bank-ID dan kunt u ook via de website van Skatteverket een 'personsbevis' voor uzelf opvragen en zelf uitprinten d.m.v. in te loggen op de website van Skatteverket.

Extra informatie over de geboorteakte in Zweden bij een eerste aanvraag Verklaring Nederlanderschap

 • Indien de aanvrager in Zweden is geboren: een uitgebreid Engelstalig uittreksel uit het bevolkingsregister van Skatteverket (personbevis). Gegevens van de ouders van de aanvrager dienen op het document vermeld te staan. Het uittreksel moet gelegaliseerd zijn;

 • Indien de aanvrager in Nederland is geboren: de originele Nederlandse geboorteakte;
 • Indien de aanvrager in een derde land geboren is: de originele geboorteakte gelegaliseerd en zo nodig vertaald door beëdigd vertaler.

Extra informatie als u in Zweden getrouwd bent.

Als u in Zweden getrouwd bent, krijgt u geen trouwakte maar een zogenaamd ‘ Vigselbevis’. Bij eerste aanvragen dient dit document gelegaliseerd en zo nodig vertaald te zijn.

Hoeveel moet u betalen?

De prijzen van een paspoort of ID-kaart vindt u in het overzicht consulaire tarieven in Zweden.
U kunt alleen pinnen.

Hoe volgt u uw aanvraag?

Als u uw reisdocument aanvraagt, ontvangt u een ‘track & trace-code’. Hiermee kunt u online de status van uw aanvraag volgen

Aanvullende informatie over hoe: krijgt u uw document?

U dient uw verklaring op te halen op de ambassade in Stockholm. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Hou wel rekening met onze sluitingsdagen.

In uitzonderingsgevallen kunnen wij uw verklaring ook aangetekend aan u opsturen als u een Zweeds rijbewijs of een ander officieel identiteitsbewijs heeft. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening.

Bovendien is het versturen op uw eigen risico. Een bij de post zoekgeraakte verklaring wordt niet door de ambassade vergoed.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de ambassade in Stockholm.