Legaliseren van documenten uit Zuid-Sudan voor gebruik in Nederland

Laat uw document legaliseren door het Zuid-Sudanese ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een stempel of sticker. Het maakt uw document geschikt voor gebruik in Nederland. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Zuid-Sudan.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van en geboorteakte

Het ligt aan de leeftijd waar u dit afschrift haalt.

Jonger dan 2 jaar

Vraag het bewijs van aangifte (notification of birth) op bij het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health). Dit zit in het Juba Teaching-ziekenhuis (Juba Teaching Hospital).

Ouder dan 2 jaar

Vraag een leeftijdsbepaling (assessment of age) op bij de medische commissie (Medical Commission). Het ministerie van Gezondheid geeft dan een verklaring af.

Verklaring van ongehuwd zijn

Informeer bij de Zuid-Sudanese autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een huwelijksakte

Waar u dit afschrift haalt, ligt aan het soort huwelijk dat u sloot.

Getrouwd in kerk of moskee

Vraag het afschrift op bij de kerk of moskee waar u trouwde.

Traditioneel huwelijk (naar gewoonterecht)

Vraag een verklaring aan bij de rechtbank.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Vraag een verklaring aan bij de rechtbank.

Afschrift van een overlijdensakte

Waar u dit afschrift haalt, ligt aan de plek van overlijden.

Ziekenhuis in Juba

Vraag een afschrift op bij het Juba Teaching Hospital.

Ziekenhuis buiten Juba

Vraag het afschrift aan in het ziekenhuis of kliniek waar de persoon overleed.

Niet in een ziekenhuis overleden

Informeer bij de lokale autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Zuid-Sudanese document legaliseren bij het Zuid-Sudanese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Zuid-Sudanese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.