Nederlands rijbewijs verlengen in Zuid-Korea

Woont u in Zuid-Korea en is uw Nederlandse rijbewijs (bijna) verlopen? Dan kunt u uw rijbewijs verlengen of omwisselen voor een Koreaans rijbewijs. 

Rijbewijs verlengen bij RDW

U kunt uw rijbewijs verlengen bij de RDW, ook als uw rijbewijs al is verlopen. Volg de stappen om een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Let op: De RDW stuurt geen post naar het buitenland. U heeft dus een adres in Nederland nodig waar u formulieren en uw rijbewijs kunt ontvangen. Dit heet een correspondentieadres. Dit kan bijvoorbeeld een adres zijn van een familielid, vriend of kennis.

Stap 1: Vraag een aanvraagformulier aan

U kunt online een aanvraagformulier aanvragen om uw rijbewijs te verlengen (RDW).

Stap 2: Verzamel de juiste documenten

Voor uw aanvraag heeft u de volgende originele documenten nodig:

  • uw Nederlandse rijbewijs
  • een kopie van uw geldige reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort of ID-kaart 
  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de Nederlandse eisen aan pasfoto’s en niet ouder is dan 6 maanden 

In de volgende situaties heeft u extra documenten nodig. Klik op uw situatie(s) om te zien welke documenten dat zijn.

Stap 3: Stuur uw documenten op

Stuur alle documenten die nodig zijn voor uw aanvraag op naar de RDW:

RDW, Unit Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA Veendam
Nederland

Stap 4: Betaal de kosten

Betaal de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Scroll naar ‘kosten’ op de website van de RDW om te lezen wat de kosten zijn en hoe u kunt betalen. 

Na uw betaling beoordeelt de RDW uw aanvraag. Keurt de RDW uw aanvraag goed? Dan ontvangt u uw nieuwe rijbewijs binnen 10 werkdagen op uw correspondentieadres in Nederland. Keurt de RDW uw aanvraag niet goed? Dan ontvangt u daarover een brief van de RDW.

Rijbewijs omwisselen voor een rijbewijs uit Zuid-Korea

Heeft u een Alien Registration Card? Als u langere tijd in Zuid-Korea woont kan het makkelijker zijn om uw Nederlandse rijbewijs om te wisselen voor een Koreaans rijbewijs. Dat kan bij de Driver’s License Agency (koROAD) of bij 1 van de examenbureaus in Zuid-Korea. U Nederlandse rijbewijs blijft dan bij de koROAD.

Wat heb ik nodig?

Voor het aanvragen van een Zuid-Koreaans rijbewijs heeft u onder andere een echtheidsverklaring van de RDW nodig. Hierin staat of u met een rijbewijs geregistreerd staat in het rijbewijsregister. Op de website van de RDW leest u hoe u een echtheidsverklaring aanvraagt. Dit kost geld. Na uw betaling ontvangt u de echtheidsverklaring via de post op uw adres. 

De verklaring is in het Engels. U moet de verklaring ook laten legaliseren met een apostille. Daarmee kunt u een document klaarmaken voor gebruik in een ander land. 

Lees meer over documenten laten legaliseren

Op de website van koROAD leest u (in het Engels en Koreaans) welke documenten u nodig heeft voor het omwisselen van uw Nederlandse rijbewijs. 

Uw Zuid-Koreaanse rijbewijs is misschien langer of korter geldig dan uw Nederlandse rijbewijs.

Terug (verhuizen) naar Nederland

Gaat u tijdelijk weer naar Nederland? Dan kunt u uw Nederlandse rijbewijs tijdelijk terugvragen bij de koROAD op vertoon van uw reisschema. Verhuist u terug naar Nederland? Dan kunt u uw Zuid-Koreaanse rijbewijs weer omwisselen voor een Nederlands rijbewijs bij de koROAD.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig