Legaliseren van documenten uit Zuid-Korea voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Zuid-Korea gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Dit gebeurt met een sticker, een apostille.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Zuid-Korea.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Speciale documenten

Personen met de Zuid-Koreaanse nationaliteit hebben een

 • ‘Basic (birth)’ Certificate, 
 • ‘Family Relation Certificate’ of een
 • ‘Certificate of Removal from the Family Registry’.

De laatste twee zijn documenten met gegevens over de familiesamenstelling. In deze twee documenten staat ook het overlijden van een persoon vermeld .

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn van de burgerlijke stand:

 • afschrift van een geboorteakte. U heeft hiervoor nodig een 'basic (birth)' certificate en ook een 'family relation certificate'
 • afschrift van een akte van huwelijkse staat; hierin staat of u ongehuwd, getrouwd of gescheiden bent

Nederlanders kunnen voor een verklaring van ongehuwd zijn terecht bij de Nederlandse ambassade. 

Afschriften van aktes

Deze afschriften vraagt u aan bij uw districtskantoor (gu office) of gemeentehuis (myun-, eup-, dong offices).

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van de Zuid-Koreaanse ambassade in Nederland

U bent Zuid-Koreaan en woont in Nederland:

De Zuid-Koreaanse ambassade in Den Haag geeft afschriften af van een ‘Basic (birth)’ certificate, Family Relation Certificate, Marriage Certificate, Certificate of Removal from the Family Registry.

U laat uw consulaire afschrift of (notariële) verklaring legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarna is het klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulaire Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.