Wat doen wij?

Het postennetwerk in Zuid-Afrika vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van Nederland en Nederlanders in Zuid-Afrika. We ondersteunen burgers, bedrijven, kennisinstituten en andere organisaties.Tevens informeren wij buitenlanders die een algemene, zakelijke of culturele interesse hebben in Nederland.

Afdeling landbouw en voedselvoorziening​

Afdeling cultuur, communicatie en politiek

Afdeling economie en handel

Afdeling sociale zaken 

Afdeling immigratie ​

Afdeling consulaire zaken

Voor contactgegevens, volg deze link