Sociale Zekerheid — Sociale VerzekeringsBank (SVB)

Hebt u ooit in Nederland gewoond en/of gewerkt?

Let erop dat u wellicht in aanmerking komt voor een AOW.

Voor ieder jaar dat u legaal gewoond en/of gewerkt hebt in Nederland na uw vijftiende verjaardag vergaart u 2% van een volledige AOW uitkering. U ontvangt normaliter geen AOW voor de jaren die u in het buitenland hebt doorgebracht of waarin u buiten Nederland gewerkt hebt. Het is niet nodig om de Nederlandse nationaliteit te hebben om in aanmerking te komen voor deze pensioenregeling.

Voor meer informatie zie www.svb.nl

Contactinformatie

Annemiek Ebersohn-Onderweegs

SVB vertegenwoordiger

Algemene inlichtingen: annemiek.ebersohn@minbuza.nl telefoon: +27 12 425 4590

Maandag t/m donderdag: 08.00-12.30u