Consulaire tarieven in Zimbabwe

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

  1. Voor consulaire diensten kan cash worden betaald in US dollars of electronisch met een creditcard (uitsluitend met Master en Visa). Betalingen met lokale Master of Visa creditcards worden berekend in euro's en daarvoor kunnen transactiekosten worden berekend.
  2. Wij wijzen u erop dat betalingen met lokale Master of Visa credicards worden geweigerd wanneer deze uw limiet voor betalingen in een vreemde valuta (foreign transaction limit) overschrijden.

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR USD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 136,16 155,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 118,76 135,00
Zakenpaspoort / Business passport 136,16 155,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 123,00 140,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 96,12 109,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document               48,55 55,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 68.00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR USD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00 212,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 319,00 363,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 23,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00 1.003,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00 1.28000
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00 746,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 899,00 1.023,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00 148,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 398,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR USD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 34,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 29,00
Legalisaties / Legalisations EUR USD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 29,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 29,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 117,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 149,00