Legaliseren van documenten uit Zimbabwe voor gebruik in Nederland

U wilt uw Zimbabwaanse document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Zimbabwaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Harare uw document.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Zimbabwe.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand. De meeste vraagt u op bij het Algemeen Register in Harare:
Registrar General
Central Registry for Passports, Citizenship, Births, Deaths and Marriages
Private Bag
7734
Causeway, Harare

Afschrift van een geboorteakte

Dit afschrift vraagt u op bij de afdeling geboorte van het Algemeen Register in Harare. Het register heeft daarbij de volgende gegevens van u nodig:

 • uw volledige naam
 • uw geboortedatum en geboorteplaats
 • uw geboorteregistratienummer

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit document vraagt u op bij de afdeling huwelijk van het Algemeen register in Harare. U heeft daarbij uw geboorteakte nodig. De verklaring is 6 maanden geldig.

Afschrift van een huwelijksakte

Dit afschrift vraagt u op bij het Algemeen Register in Harare. Het register heeft daarbij de volgende gegevens van u nodig:

 • de volledige namen van u en uw huwelijkspartner
 • de datum en plaats van het huwelijk

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u op bij de rechtbank waar de echtscheiding werd uitgesproken.

Voor echtscheidingen in Harare

Registrar of the High Court
P.O. Box
8050
Causeway, Harare

Voor echtscheidingen in Bulawayo

Assistant Registrar of the High court
P.O. Box
579
Bulawayo

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op bij het Algemeen Register in Harare. Het register heeft daarbij de volgende gegevens van u nodig:

 • de volledige naam van de overledene
 • de datum en plaats van overlijden

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Zimbabwaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade in Harare. Na het maken van een afspraak, krijgt uw document daar de Nederlandse legalisatie.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten uit Zimbabwe.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.