Prioriteitssectoren in Vietnam

Vietnam is een van de snelst groeiende economieën van Zuidoost-Azie, en een aantrekkelijke investerings- en handelsbestemming voor Nederlandse bedrijven, door zijn snelle economische ontwikkeling, zijn jonge bevolking, politieke stabiliteit en zijn unieke positie als toegangspoort tot de Chinese en Zuidoost-Aziatische markten. Nederland is de grootste EU-investeerder in Vietnam, en de tweede EU-handelspartner.

Op onze Engelstalige website vindt u pagina's over de belangrijkste economische sectoren in Vietnam voor het Nederlandse bedrijfsleven. Over kansen in deze en andere sectoren heeft de ambassade veel informatie beschikbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op (e-mail: han-ea@minbuza.nl).

Key Sectors in Vietnam