Nederlands pensioen, uitkering en kinderbijslag in Vietnam

Woont of werkt u in Vietnam? Of bent u dit van plan? Dit kan gevolgen hebben voor uw uitkeringen, kinderbijslag of pensioen.

Uitkering behouden in het buitenland

Of u uw pensioen of uitkering in het buitenland kunt behouden verschilt per situatie. Van invloed is bijvoorbeeld het soort uitkering. Ook kunnen er afspraken bestaan tussen Nederland en het land waar u woont/werkt. Op rijksoverheid.nl leest u de algemene informatie over het meenemen van een uitkering of pensioen naar het buitenland.

U kunt de informatie ook meteen opvragen bij de instelling die uw uitkering of pensioen verstrekt.

Pensioen en kinderbijslag via SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de uitbetaling van kinderbijslag en pensioen (AOW, Anw, AIO). Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een AOW-pensioen. Ook als u bent verhuisd naar het buitenland. Let op: u moet het wel zelf op tijd aanvragen. Houd er ook rekening mee dat de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat.

Lees meer over AOW aanvragen als u in het buitenland woont op de website van de SVB.

Uitkeringen via het UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is verantwoordelijk voor het uitkeren van WW, Ziektewet en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, WAZ). Of u uw uitkering naar het buitenland mag meenemen, leest u op uwv.nl.

Bijstandsuitkering via de gemeente

Heeft u een bijstandsuitkering? Vraag dan bij uw gemeente wat de gevolgen zijn van een vertrek naar het buitenland.

Afgeven verklaring van in leven zijn (attestatie de vita)

Heeft u recht op een uitkering of pensioen en woont u in het buitenland? Uw uitkeringsinstantie kan u vragen om een verklaring van in leven zijn (attestatie de vita). De ambassade of het consulaat kan de verklaring van in leven zijn afgeven of stempelen/ondertekenen.

Let op: voor de uitbetaling van uw pensioen of uitkering heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een bewijs nodig dat u nog leeft. U bewijst dit met het formulier levensbewijs. Door het coronavirus (COVID-19) kunt u dit formulier nu niet laten invullen en ondertekenen. Bekijk de veel gestelde vragen over het levensbewijs (SVB).

Pensioen, uitkering en kinderbijslag in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.