Consulaire tarieven in Vietnam

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt contant betalen in Vietnamese dong (VND) of met uw bankpas/creditcard in Euro (EUR).

Bij betaling met een betaalpas of credit card kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop het te betalen bedrag.

De officiële wisselkoers tussen EUR/VND die wij hanteren wordt regelmatig aangepast. U vindt deze bij de balie van de ambassade/het consulaat-generaal.

Tarieven vanaf 1 januari 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR VND
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 3.530.000
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 3.080.000
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 3.530.000
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 3.190.000
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 2.490.000
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document              49,80 1.260.000
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 1.510.000
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR VND
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 4.830.000
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00 8.250.000
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 530.000
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 22.810.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00 29.110.000
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 16.960.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00 23.290.000
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 3.360.000
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 8.860.000
Consulaire documenten / Consular documents EUR VND
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 750.000
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 660.000
Legalisaties / Legalisations EUR VND
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 660.000
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 660.000
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 2.600.000
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 3.310.000