Consulaire tarieven in Vietnam

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt contant betalen in Vietnamese dong (VND) of met uw bankpas/creditcard in Euro (EUR). Bij betaling met een betaalpas of credit card kan uw bank extra kosten in rekening brengen. Deze kosten komen bovenop het te betalen bedrag. De officiële wisselkoers tussen EUR/VND die wij hanteren wordt regelmatig aangepast. U vindt deze bij de balie van de ambassade/het consulaat-generaal.

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR VND
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 136,16
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 118,76
Zakenpaspoort / Business passport 136,16
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 123,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 96,12
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document              48,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR VND
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR VND
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25
Legalisaties / Legalisations EUR VND
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25
Legalisatie document / Legalisation document 26,25
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00