Consulaire tarieven in de Verenigde Staten

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten dient u te betalen met een credit card (VISA of Mastercard). Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Als u een schriftelijke aanvraag indient voor bijvoorbeeld een consulaire verklaring, dan kunt u een zogenaamde 'money order' in naam van 'Embassy of the Netherlands' meesturen met uw aanvraag.

Tarieven vanaf 1 oktober 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR USD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 136,16 149
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 118,76 130
Zakenpaspoort / Business passport 136,16 149
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 123 137
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 96,12 107
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document           48,55 53
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60 65
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR USD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187 204
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 319 349
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21 23
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881 964
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1124 1231
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655 717
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 899 984
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130 142
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350 383
Consulaire documenten / Consular documents EUR USD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30 32
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 28
Legalisaties / Legalisations EUR USD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 28
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 28
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103 112
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131 143