Consulaire tarieven in de Verenigde Staten

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten dient u te betalen met een credit card (VISA of Mastercard). Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Als u een schriftelijke aanvraag indient voor bijvoorbeeld een consulaire verklaring, dan kunt u een zogenaamde 'money order' in naam van 'Embassy of the Netherlands' meesturen met uw aanvraag.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 januari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR USD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 174,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 152,00
Zakenpaspoort / Business passport 142,60 174,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passpoort minor (under 18) 124,40 152,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 135,85 166,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 103,00 125,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document           50,85 62,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 73,00

Visa

EUR    

USD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Free of charge Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 48,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 97,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 42,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Free of charge Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6-11) 40,00 48,00
Caribisch visum / Caribbean visa 80,00 97,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR USD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 196,00 239,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 335,00 409,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22,00 26,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 925,00 1.130,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.181,00 1.443,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 688,00 841,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 945,00 1.155
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 137,00 167,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 427,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR USD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 36,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 32,00
Legalisaties / Legalisations EUR USD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 32,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 32,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 125,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 160,00