Consulaire tarieven in de Verenigde Staten

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten dient u te betalen met een credit card (VISA of Mastercard). 

Als u een schriftelijke aanvraag indient voor bijvoorbeeld een consulaire verklaring, dan kunt u een zogenaamde 'money order' in naam van 'Embassy of the Netherlands' meesturen met uw aanvraag.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 augustus 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR USD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 168,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 147,00
Zakenpaspoort / Business passport 142,60 168,00
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 124,40 147,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 141,50 167,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 108,65 128,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document           50,85 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR USD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 196,00 231,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 335,00 395,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22,00 26,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 925,00 1.093,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.181,00 1.395,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 688,00 813,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 945,00 1.117,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 137,00 161,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 413,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR USD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 35,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 31,00
Legalisaties / Legalisations EUR USD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 31,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 31,00

Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents

103,00 121,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 154,00

Visa

EUR    

USD

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 47,00
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 94,00
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 41,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) 40,00 47,00
Caribisch visum / Caribbean visa 80,00 94,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (Authorisation for temporary stay), different fees, depending on purpose of stay -- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus (Wit-Rusland), Kaapverdië en Rusland  
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan,
Belarus, Cape Verde and Russia