Consulaire tarieven in de Verenigde Staten

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Bij de Nederlandse ambassade en consulaten-generaal in de Verenigde Staten dient u te betalen met een credit card (VISA of Mastercard). Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Als u een schriftelijke aanvraag indient voor bijvoorbeeld een consulaire verklaring, dan kunt u een zogenaamde 'money order' in naam van 'Embassy of the Netherlands' meesturen met uw aanvraag.

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 september 2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR USD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 165
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 144
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 165
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 149
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 116
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document           49,80 58
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60 71
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR USD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191 226
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326 385
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21 24
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901 1066
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1150 1360
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670 792
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920 1088
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133 157
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350 414
Consulaire documenten / Consular documents EUR USD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30 35
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 31
Legalisaties / Legalisations EUR USD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 31
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 31
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103 121
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131 155