Legaliseren van documenten uit de Verenigde Staten voor gebruik in Nederland

U wilt uw Amerikaanse document gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit:

 • de Verenigde Staten
 • Guam
 • de noordelijke Marianeneilanden
 • de Amerikaanse Maagdeneilanden
 • Puerto Rico
 • Amerikaans Samoa

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van de echtscheidingsakte
 • afschrift van een akte van overlijden

Deze kunt u aanvragen via Vital Statistics.

Verklaring van ongehuwd zijn

Hiervoor heeft u een affidavit nodig. Een affidavit is een schriftelijke verklaring onder ede die u bij de notaris doet. De notaris bevestigt uw handtekening.

Als u al in Nederland bent, doet u de verklaring op het Amerikaanse consulaat- generaal in Amsterdam. Voorwaarde is dat u de Amerikaanse nationaliteit hebt. De consul bevestigt uw handtekening. U moet de verklaring laten legaliseren bij het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij de Amerikaanse autoriteiten. Een overzicht met adressen vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Amerikaanse consulaat-generaal in Amsterdam

Laat een door het consulaat-generaal afgegeven document legaliseren door het Consulair Dienstencentrum in Den Haag.

Documenten van het Amerikaanse Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Amerikaanse Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet voor u bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.