Stagiair(e)s, politieke afdeling, Washington

Ben jij een masterstudent met bovengemiddelde interesse in de Verenigde Staten en internationale politiek? Heb je een vlotte pen, kun je snel schakelen en heb je een goed gevoel voor politieke verhoudingen? Dan is een stage op de Politieke Afdeling van de Nederlandse ambassade in Washington iets voor jou.

Elk voorjaar en najaar hebben we plek voor twee stagiairs die een relevante masterstudie volgen. Uitgangspunt is een stage van circa zes maanden.

De Nederlandse ambassade in Washington, D.C. is de belangrijkste bilaterale diplomatieke vertegenwoordiging van Nederland in de Verenigde Staten. In totaal werken er ruim 100 mensen, zowel uitgezonden als lokale medewerkers. Een groot aantal vakministeries is op de Ambassade vertegenwoordigd.

De Politieke Afdeling is verantwoordelijk voor (1) het rapporteren over en het organiseren van de beleidsdialoog over belangrijke buitenlandpolitieke thema’s, zoals veiligheidsbeleid en trans-Atlantische verhoudingen, voor Nederland prioritaire regio’s, en internationale organisaties; (2) het onderhouden van een uitgebreid netwerk aan voor Amerikaanse beleidsvorming relevante contacten; en (3) het organiseren van bilaterale bezoeken.

De afdeling bestaat uit acht personen: het hoofd van de politieke afdeling, zes beleidsmedewerkers en een secretaresse. Beleidstaken zijn globaal verdeeld naar regio en thema en worden ingevuld aan de hand van Nederlandse beleidsprioriteiten, zoals contraterrorisme, mensenrechten en nucleaire aangelegenheden. De PA werkt nauw samen met andere departementen binnen de ambassade, zowel op veiligheids- als op economisch gebied.

Stage lopen op de ambassade

Stagiair(e)s bij de ambassade ervaren hun stage doorgaans als intensief en leerzaam. Er wordt hard gewerkt; tegelijk is de werksfeer open en informeel. Het werk van de stagiair wordt zeer gewaardeerd en er is uitdrukkelijk ruimte voor eigen initiatief.

Een stage bij de PA is een zgn. “meeloopstage”; onderzoekstages zijn niet mogelijk. De stagiair draait voornamelijk als “vliegende keep” mee in het team bij de werkzaamheden van de afdeling en in de praktijk gaat het vooral om verslaglegging. Daarbinnen wordt een beperkt aantal zwaartepunten afgesproken. Deze formule biedt de beste kijk in de keuken van het diplomatieke werk op een van Nederlands belangrijkste posten.

De stagiair(e) krijgt de mogelijkheid om bijeenkomsten van verschillende organisaties en instanties bij te wonen, zoals het Congres en denktanks. Tot het doel van de stage behoort dus ook het opbouwen van een netwerk in Washington D.C. en het ontdekken van de diplomatieke wereld.

Over het algemeen verrichten de stagiairs de volgende werkzaamheden:

 • bijwonen en verslagleggen van Congres-hoorzittingen en bijeenkomsten van denktanks;
 • bijwonen en verslagleggen van bijeenkomsten op het State Department, USAID en bij de EU-delegatie;
 • specifieke werkopdrachten/onderzoek op bepaalde onderwerpen die voor de PA van belang zijn;
 • helpen bij (de voorbereiding van) ambtelijke en ministeriële bezoeken uit Nederland.

Profiel van de stagiair(e)s

Om in aanmerking te komen voor een stage bij de Politieke Afdeling van de ambassade in Washington dient de geïnteresseerde:

 • in een vergevorderd stadium van zijn/haar academische studie te zijn (mastersfase);
 • een relevante studie te volgen; niet eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken of een vertegenwoordiging daarvan stage gelopen te hebben;
 • de Nederlandse en de Engelse taal zeer goed te beheersen. Vooral een goede schrijfvaardigheid in het Nederlands is van groot belang;
 • een teamspeler te zijn, intellectueel nieuwsgierig en zich gemakkelijk bewegend in uiteenlopende organisaties (Congres, denktanks etc.), waar men veel van de tijd zal doorbrengen;
 • de Nederlandse nationaliteit te hebben;
 • 21 jaar of ouder te zijn bij aanvang van de stage. 

De stage is specifiek bedoeld voor studenten en dient in het kader van een opleiding te passen. Indien je in de beoogde periode niet meer studeert, kun je niet voor deze stage in aanmerking komen.

Praktische informatie

Er kan zowel stage gelopen worden in de eerste helft (maart tot september) als in de tweede helft (september tot maart ) van het jaar. In beide gevallen duurt de stage (met enige flexibiliteit) in principe zes maanden.

Tijdens de stage krijgt de stagiair een stagevergoeding via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Meer informatie over voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Huisvesting moet zelf geregeld worden. Voor onderhuur bestaan mogelijkheden via de website van washingtondc.craigslist.org (kijken in categorie sublet). Ook bestaan mogelijkheden via het International Student House, 1825 R-street NW, Washington DC 20009, tel. (+1) 202-387-6445 en (+1) 202-387-6445. De aangenomen stagiair wordt in contact gebracht met aanwezige stagiairs voor uitwisseling van praktische tips.

Sollicitatieprocedure

De selectie voor een stageplaats met aanvangsdatum 1 maart 2020 is vanaf heden geopend. De uiterste datum voor het indienen van sollicitatiebrieven is 3 november 2019. Na een eerste schriftelijke selectie volgt begin november een ronde interviews, in combinatie met een schrijfopdracht die binnen één dag moet worden uitgevoerd. Bij de uitnodiging voor het gesprek volgt meer informatie over deze schrijfopdracht.

Een verzoek om stage te lopen bij de Politieke Afdeling op de ambassade Washington dient te bestaan uit de volgende documenten:

 • een gemotiveerde sollicitatiebrief;
 • een curriculum vitae;
 • twee aanbevelingsbrieven.

Voor een verzoek om een stageplaats bij de Politieke Afdeling kun je je sollicitatie richten aan Liesje Klomp en sturen naar was-stagespa@minbuza.nl.