Stage, economische afdeling, San Francisco

Het CG in San Francisco maakt deel uit van het postennet van het ministerie van Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigt Nederland in de 13 westelijke staten van de VS. Het CG behartigt de Nederlandse belangen in deze regio.

Aan de Amerikaanse westkust liggen voor Nederlandse bedrijven belangrijke economische kansen op het gebied van bijvoorbeeld high tech, landbouw, sustainability en creatieve industrieën. Het CG focust zich daarom voornamelijk op economische betrekkingen met dit deel van de Verenigde Staten. Denk bij de economische afdeling aan het wegwijs maken van Nederlandse startups / scaleups en bedrijven in de Bay Area.

Het CG in San Francisco valt onder de Nederlandse ambassade in Washington D.C. (http://nlintheusa.com/). 

Stageomschrijving

De stagiaire die wij zoeken vervult van 5 februari – 3 juli 2020 binnen het CG een stage op de economische afdeling, waarbij hij/zij de dagelijkse werkzaamheden ondersteunt. Daarnaast helpt de stagiaire bij grote projecten, waaronder bezoeken van Nederlandse bewindspersonen en bestuurders aan de dertien westelijke staten.  

De stagiaire zal ook ondersteunen bij het in kaart brengen van zakelijke kansen voor de Nederlandse private sector in het westen van de VS en, waar van toepassing, beleidsmatig ondersteunen.

Je werkt binnen een drukke en dynamische omgeving aan een breed takenpakket. Je komt hier intensief in aanraking met onderwerpen als internationale handel, innovatie, ondernemerschap, diversiteit & inclusiviteit, en duurzaamheid. We bieden ook nadrukkelijk de kans je te verdiepen in de economie van de Amerikaanse westkust.  

Werkzaamheden houden onder andere in:

 • Ondersteunende werkzaamheden in het voorbereiden van evenementen, seminars en andere bijeenkomsten voor Nederlandse en Amerikaanse ondernemers en starters;
 • Het voorbereiden van bezoeken van medewerkers van het CG aan San Francisco en de 13 westelijke staten;
 • Het introduceren van Nederlandse innovatieve (groei)bedrijven en kansen bij relevante stakeholders;
 • Het assisteren van het economisch team bij het bijhouden en afhandelen van handelsvragen die rechtstreeks van bedrijven of via RVO binnenkomen;
 • Uitvoeren van eventuele zakenpartnerscans;
 • Het in kaart brengen van de verschillende (startup-)ecosystemen in de dertien westelijke staten van de VS die het CG vanuit San Francisco bedient;
 • Bijdragen aan verdere professionalisering van de (registratie van de) afhandeling van handelsvragen en zakenpartnerscans;
 • Bezoeken van relevante evenementen en daarover verslagleggen aan overige CG-collega’s en Haagse counterparts (BZ, EZK, RVO, I&W etc.);
 • Helpen opzetten en uitbreiden van netwerken op de thema’s waar het CG aan werkt;
 • Actieve deelname in diverse overleggen van het team en op het CG, en het opstellen van de agenda en actiepuntenverslag voor het economisch overleg.

Gewenst profiel:

 • Affiniteit met internationale economische onderwerpen, SDG’s en innovatie;
 • Interesse in Nederlandse, Amerikaanse en internationale politiek;
 • Studie in de richting van internationale betrekkingen, bedrijfskunde/economie, politieke wetenschappen, rechten; bij voorkeur in de masterfase van een universitaire opleiding en staat de gehele periode ingeschreven;
 • Initiatiefrijk, organisatievermogen, enthousiasme en inzet;  
 • Representatieve houding;
 • Een minimale leeftijd van 21 jaar;
 • De voertaal op het CG is Nederlands. Correspondentie en overleg met externe partijen is echter grotendeels in de Engelse taal. Uitstekende beheersing van zowel het Nederlands als het Engels is vereist, zowel schriftelijk als mondeling.

Wat bieden wij

Het CG biedt een professionele werkomgeving waar je onder persoonlijke begeleiding bekend raakt met economische onderwerpen die voor Nederland relevant zijn. Het economisch team is relatief klein, wat betekent dat je veel verantwoordelijkheden krijgt en daarnaast ruimte hebt om zelf initiatief te nemen.

Voorwaarden en vergoedingen

 • Stageperiode is bespreekbaar, maar duurt maximaal 6 maanden en loopt in principe van 5 februari tot 3 juli 2020.
 • Tijdens de stage krijg je een beperkte stage- en huisvestingsvergoeding van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let op: dit zal in San Francisco zeker niet kostendekkend zijn!
 • Reiskosten naar San Francisco en reisverzekering (aangeraden, inclusief medische kosten specifiek voor VS) worden niet vergoed.
 • Je moet zelf voor je huisvesting zorgen, wij zullen je in contact brengen met oud-stagiairs voor tips.
 • Je hebt als stagiair in San Francisco een A-2 visum voor de VS nodig. Dit visum dien je zelf aan te vragen, met bemiddeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
 • Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site.

Meer weten en/of solliciteren

Mocht je interesse hebben, neem dan contact op door een mail te sturen naar SFN-HR@minbuza.nl t.a.v. mw. Skadi Tirpak. Je dient je sollicitatie toe te lichten door een motivatiebrief en een curriculum vitae bij te voegen. Belangrijk is dat je aangeeft wat jou geschikt maakt voor San Francisco, wat je van de stage wilt leren en wat je zelf te bieden hebt.

De deadline voor reageren is vrijdag 1 november om 21.00 uur Nederlandse tijd. Kandidaten die doorgaan naar de volgende ronde wordt gevraagd om een selectieopdracht in te sturen. Het CG streeft ernaar om sollicitanten rond 22 november te informeren over de uitkomst van de procedure.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.