Area Director NFIA, Atlanta

Vacaturemelding (no translation of this vacancy announcement will be provided because the position has a Dutch language requirement):

Bij het Consulaat-Generaal te Atlanta is een vacature ontstaan voor de lokale functie van Area Director NFIA. Deze functie is ingedeeld in loonschaal 9, en zal worden aangeboden voor de periode van 2 jaar met een proeftijd van maximaal 2 maanden (Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd).  

Aanvullende Informatie

NFIA: De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. De missie van EZ is het creëren van een excellent vestigings- en ondernemingsklimaat welke ruimte biedt aan succesvol en innovatief ondernemerschap. Nederland heeft daarbij de ambitie om tot de meest dynamische kenniseconomieën van Europa te behoren. NFIA heeft als opdracht buitenlandse bedrijven te interesseren voor vestiging in Nederland, hen te begeleiden bij dit proces en het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden. Daartoe onderhoudt NFIA een gevarieerd acquisitienetwerk in zowel Nederland als in voornamelijk Azië en de Americas. NFIA benadert in het buitenland actief individuele bedrijven en organiseert investeringsactiviteiten gericht op bepaalde sectoren en bedrijfsactiviteiten. De dienstverlening van NFIA bestaat uit het aanleveren van informatie op sector-economisch, fiscaal, juridisch of arbeidsrechtelijk gebied, het verzorgen van introducties bij mogelijk relevante partners en het organiseren van tailor-made fact finding trips voor bedrijven naar Nederland.

Voor nadere informatie omtrent deze functie kan contact worden opgenomen met de dhr. Boudewijn Barth (director NFIA Atlanta, 404-879-6760) en/of dhr. Henny Jacobs (Executive Director NFIA for the Americas, 202 817 8041). Schriftelijke sollicitaties en actueel CV (beide in het Engels) dienen per email te worden gericht aan:

NFIA Atlanta

T.a.v. dhr. Boudewijn Barth (Director)

100 Colony Square, Suite 1206

Atlanta, GA 30361

USA

Email: boudewijn@nfia.com  (met cc aan henny@nfia.com)

Sluitingsdatum aanmeldingen: 6 september 2019

Aanvaarding functie: z.s.m.

Indicatie salaris (gebaseerd op loontabel Atlanta, schaal 9, loonnr 0, voltijds): $6,433,- bruto per maand

* As per US Citizenship and Immigration Services (USCIS), employers in the US are required to ensure that all employees have the legal right to work in the US. Under US State Department requirements, the embassy and our consulates may only employ, as non-diplomatic staff, persons who are US citizens, US Green Card holders or “A” visa holders. There is a max term for A2 visa holders of 5 years, the Netherlands Embassy / Consulate General cannot sponsor any work permits for family members.

Basisgegevens

Functiebenaming: Area Director NFIA Noord America
Dienstonderdeel/post: Atlanta
Functieniveau: 9
Aantal uren: 40

Verzwarende elementen

 • Geeft sturing aan AAD’s, is medeverantwoordelijk voor de wervingsresultaten van het wervingsgebied en is direct betrokken bij de planning van de kantooractiviteiten.
 • Verantwoordelijk voor de wervingsresultaten van het wervingsgebied en is direct betrokken bij de planning van de kantooractiviteiten.
 • Het takenpakket van de Senior Area Director wordt uitgevoerd op basis van algemeen gestelde aanwijzingen door het kantoorhoofd. De Senior Area Director gaat geheel zelfstandig te werk en wordt afgerekend op de behaalde resultaten. De resultaten van de werkzaamheden worden achteraf getoetst (op bv. toepasbaarheid in de praktijk);
 • De Senior Area Director ontvangt inkomende missie's met VIP's, organiseert deze missies en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van deze missies;
 • De Senior Area Director treedt op op 'raad van bestuur niveau' om buitenlandse investeerders aan te trekken.  
 • De Senior Area Director bepaalt binnen een ruimer gestelde taakopdracht zelfstandig en op eigen initiatief zijn aanpak met verantwoording achteraf. De medewerker komt zelf met (beleids)voorstellen en daarbij ontvangt hij/zij weinig directe sturing, is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en monitoren van projecten
 • Komt met nieuwe initiatieven en voorstellen in AD-meetings om de wervingsaanpak in Noord-Amerika (nog) verder te professionaliseren.
 • Zorgt voor een goede relatie met de andere afdelingen op het Consulaat Generaal/Ambassade, met name binnen het economische cluster.
 • Is medeverantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan voor het betreffende wervingsgebied, waarbij de acquisitiestrategie voor de werving van bedrijven en de daarbij verwachte targets worden vastgesteld en het halen van deze targets.
 • Het zelfstandig organiseren van events, acties en workshops voor de werving van  prospects.
 • De AD is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid; het op- en bijstellen van projectplannen en de uitvoering en realisatie daarvan. 

Algemene karakteristieken 

 • Medeverantwoordelijk voor het behalen van de in het jaarplan vastgestelde targets.
 • Rapporteert aan het kantoorhoofd
 • Het opsporen van bedrijven in het wervingsgebied met interesse voor vestiging in Europa.
 • Het deelnemen aan en bezoeken van evenementen waaruit leads kunnen voortkomen.
 • Het volgen van het beleid van de Nederlandse overheid t.a.v. buitenlandse investeringen en het signaleren van veranderingen die de positie van Nederland als investerings lokatie kunnen verminderen. 
 • Het in stand houden van een goede relatie met betrokken Nederlandse partijen, zoals NFIA Den Haag en de regionale en lokale overheden die beslast zijn met investerings bevordering, alsmede met lokale intermediairs zoals fiscale adviseurs en accountants.
 • Het onderhouden van nauwe contacten met de NFIA kantoren met name in de Americas.

Indicatief Takenpakket

Genereren van informatie over het Nederlandse investeringsklimaat en informeren van klanten.

 • Het raadplegen van bestaande – en identificeren van nieuwe bronnen die informatie verschaffen over het Nederlandse vestigingsklimaat.
 • Het structureren van informatie ten behoeve van business solutions waarbij nauw gelet moet worden dat de verschafte informatie correct en up-to-date is.
 • Het leveren van een bijdrage aan de Knowledge Base.
 • Het bijhouden van Achilles.
 • Eindverantwoordelijke voor de informatie die aan klanten verstrekt wordt.

Leadgeneration en projectmanagement: het identificeren en bezoeken van potentiele investeerders alsmede het opvolgen en monitoren van lopende projecten.

 • Identificeren van potentiele investeerders.
 • Samenstellen en actualiseren van een targetlijst.

Activiteitenniveau

 • Zorgdragen voor een goed activiteitenniveau van het kantoor.

Kennis & Vaardigheden

Werk- en denkniveau: voltooide academische opleiding in bedrijfseconomie of-kunde.

Ervaringsniveau: 7-10 jaar relevante ervaring gewenst.

 • Algemene kennis van de Nederlandse economie en het nederlandse investeringsklimaat.
 • Ervaring in het zaken doen met buitenlandse bedrijven.
 • Vloeiend in de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.
 • Goede sociale en communicatieve eigenschappen.
 • Flexible instelling en organiserend vermogen.
 • Vaardigheid in het analyseren en het schriftelijk en mondeling beantwoorden van vragen.
 • Vermogen om samen met het kantoorhoofd een klein team van medewerkers te leiden en te motiveren binnen een grotere organisatie.

Contacten

 • Met potentiele investeerders, alsmede met de hoofdkantoren van bedrijven die reeds een vestiging in Nederland hebben.
 • Met de Executive Director NFIA in Washington DC, met NFIA Den Haag en met de diverse buitenkantoren van NFIA.
 • Met regionale en lokale instanties zowel in de VS als in Nederland die zich bezig houden met acquisitie.
 • Met intermediairs en branche verenigingen zowel in de VS als in Nederland.
 • Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaatin Den Haag en waar nodig met andere ministeries.
 • Met de afdelingen binnen het Consulaat Generaal en de Ambassade.