Consulaat-generaal in Atlanta: wie zijn wij?

Ons consulaat-generaal ligt in de stad Atlanta, gelegen in de Amerikaanse staat Georgia. Wij vertegenwoordigen het Koninkrijk der Nederlanden in de staten Tennessee, North Carolina, South Carolina, Alabama en Georgia.

Het consulaat-generaal in Atlanta heeft ten doel het versterken van de economische betrekkingen tussen het zuidoosten van de Verenigde Staten en Nederland.

vlucht Amsterdam-Atlanta.

Atlanta ligt op circa 7050 kilometer afstand en ongeveer 9,5 uur vliegen van Amsterdam. De stad heeft ruim 486.000 inwoners en is het centrum van de Atlanta Metropolitan Area, met 5,8 miljoen inwoners het negende grootste stedelijke gebied in de Verenigde Staten.

De Atlanta Metropolitan Area.

De Atlanta Metropolitan Area is goed voor een bruto binnenlands product (bbp) van ruim $ 385 miljard. De economie van de zuidoostelijke staten waar het consulaat-generaal Nederland vertegenwoordigt, is tweemaal zo groot als die van ons land.

Ons team bestaat uit drie medewerkers onder leiding van consul-generaal Ard van der Vorst.

De hoofdtaak van het consulaat-generaal is gericht op economische samenwerking, door ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in Tennessee, North Carolina, South Carolina, Alabama en Georgia.

ambtsgebied / ressort (in geel) van het consulaat-generaal in Atlanta.

In het zuidoosten van de Verenigde Staten zijn de belangrijkste en meest kansrijke sectoren voor Nederlandse bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen: (smart) logistiek, life sciences en medtech, fintech en cyber(security), maakindustrie (in het bijzonder automotive), creatieve industrie en landbouw.

Vrijwel alle Nederlandse topsectoren hebben een sterke of zeer sterke positie in de staten North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama en Tennessee.

Meer over de sectoren en thema’s die de innovatie- en concurrentiekracht van de regio illustreren.