Afdeling financiën

De Financieel Raad is de vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten. Hij houdt zich bezig met onder andere belastingbeleid, regelgeving voor de financiële sector, douaneaangelegenheden en ontwikkelingen in het economische, monetaire en begrotingsbeleid van de VS.

(+1) 202-274-2514
was-fa@minbuza.nl

Financieel raad: Jelle Tjerkstra