Verklaring van woonplaats in de Verenigde Arabische Emiraten

Als u in de Verenigde Arabische Emiraten woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. Het consulaat-generaal in Dubai kan de verklaring voor u opstellen.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont.
 • een bewijs van uw huidige adres
  Een bewijs van inschrijving van de gemeente waar u woont of, als dat niet bestaat in uw land, een huurcontract of gas- of elektriciteitsrekening met daarop uw naam en adres.
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een geldig Nederlands paspoort
  • een geldig Nederlandse ID-kaart
  • een geldige Verklaring van Nederlanderschap

Hoeveel moet u betalen?

Een consulaire verklaring kost EUR 30,00 per verklaring.

In sommige landen accepteren de lokale autoriteiten geen digitaal afgegeven verklaringen. Dan komen er extra kosten bij voor het opsturen van de originele verklaring. Kijk hieronder of dat in uw land het geval is.

Maak het totaalbedrag in euro’s (EUR) over naar:

Bankgegevens
Naam bank ING Bank N.V.
Adres bank Financial Plaza, Bijlmerdreef 106
Postcode bank 1102 CT
Plaats bank Amsterdam
Ten name van Ministerie van Buitenlandse Zaken
Adres Rijnstraat 8
Postcode 2515 XP
Plaats Den Haag
IBAN NL57 INGB 0705 0010 08
BIC INGBNL2A

Belangrijk! Vermeld bij uw overmaking het volgende: VOW - <initialen en achternaam> - <land/plaats waar de verklaring wordt aangevraagd>.

Voorbeeld: VOW - PJ Janssen - VS, Washington

Naast de eerder genoemde documenten, heeft u ook de volgende stukken nodig:

 • Bewijs van woonplaats van de VAE met uw volledige woonadres (bv. een energierekening of een huurcontract).
 • Bewijs van uitschrijving van de laatste gemeente in Nederland. Als u voor 1994 uit Nederland bent vertrokken, kan een verklaring worden opgevraagd bij het Bureau Vestigingsregister van de gemeente Den Haag. U kunt bellen op tel. 070-353 3000 van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur. Weblink: http://www.denhaag.nl/home/contact.htm.
 • Als u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit moet u een kopie aanleveren van het paspoort of identiteitsbewijs van uw tweede nationaliteit.

Hoe vraagt u de verklaring aan?

Om de verklaring aan te vragen kunt u de benodigde documenten inscannen en per e-mail versturen naar het consulaat-generaal in Dubai. Geef in uw e-mail duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft en of de verklaring in Nederlands of Engels moet worden afgegeven.

Hoe lang duurt het?

Het duurt gemiddeld 10 werkdagen om uw aanvraag te verwerken. Moet u extra documenten opsturen omdat uw aanvraag niet compleet is? Dan duurt het langer.

U ontvangt de verklaring digitaal via e-mail.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen?
Stuur ons een e-mail via het contactformulier.