Consulaire tarieven Verenigde Arabische Emiraten

Op de tarievenlijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. Betalingen kunnen contant in Verenigde Arabische Emiraten Dirham (AED) of per bankpas/creditcard worden voldaan (het bedrag wordt in EUR in rekening gebracht).

Tarieven vanaf 01-08-2020

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR AED
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 139,70 600,00
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 121,85 525,00
Zakenpaspoort / Business passport 139,70 600,00
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 126,20 540,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 98,60 425,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document           49,80 210,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 255,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR AED
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 191,00 820,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: plural 326,00 1.405,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00 90,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 901,00 3.880,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.150,00 4.955,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 670,00 2.885,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: plural, lowered 920,00 3.965,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 133,00 570,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 1.505,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR AED
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 125,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 110,00
Legalisaties / Legalisations EUR AED
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 110,00
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 110,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 440,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 560,00