Legaliseren van documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten voor gebruik in Nederland

Voor gebruik in Nederland heeft uw document legalisatie nodig van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Vervolgens legaliseert het Nederlandse consulaat-generaal in Dubai uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn die van de burgerlijke stand.

De VAE bestaat uit zeven federale staten (emiraten). Abu Dhabi heeft zijn eigen administratie en registers. Dubai verzorgt de administratie en registers van de andere zes emiraten. Abu Dhabi en Dubai registreren geboortes en overlijden op een verschillende manier.

Afschrift van een geboorteakte

Abu Dhabi

Vraag een afschrift aan van uw geboorteakte bij het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health) van de VAE.

Hierbij heeft u nodig:

 • een duidelijke kleurenkopie van uw paspoort
 • een duidelijke kleurenkopie van de paspoorten van uw ouders
 • een geboortebewijs van het ziekenhuis (birth notification)

Dubai

Vraag een afschrift van uw geboorteakte aan bij het Preventive Medicine Department van het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health)

Hierbij heeft u nodig:

 • een duidelijke kleurenkopie van uw paspoort
 • een duidelijke kleurenkopie van de paspoorten van uw ouders
 • de kopie van uw geboorteakte

U heeft géén kopie van uw geboorteakte

Vraag uw geboortebewijs (birth notification) op bij het ziekenhuis waar u geboren bent. U kunt dit bewijs bij uw aanvraag gebruiken in plaats van een kopie van uw geboorteakte.

Verklaring van ongehuwd zijn

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u aan bij de Shariarechtbank (Sharia Court) of een notaris (public notary). U neemt daarvoor twee getuigen mee. Zij verklaren dat u niet getrouwd bent.

Afschrift van een huwelijksakte of scheidingsakte

Deze afschriften kunt u alleen persoonlijk aanvragen bij de afdeling Huwelijk en Scheiding van de Shariarechtbank (Sharia Court).

Afschrift van een overlijdensakte

De VAE registreerde overlijdens niet vóór 1968. Het document dat u opvraagt, kan alleen van na die datum zijn.
Vraag aan de autoriteiten van de VAE hoe u een overlijden van voor 1968 kunt aantonen.

Abu Dhabi

U vraagt het afschrift aan bij het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health). U heeft daarbij nodig:

 • een kopie van het paspoort en/of de verblijfsvergunning van de overledene

Dubai

Vraag het afschrift aan bij de Preventive Medicine Department van het ministerie van Gezondheid (Ministry of Health). U heeft daarbij nodig:

 • een kopie van de overlijdensakte
 • een kopie van het (geannuleerde) paspoort van de overledene

U heeft géén kopie van de originele overlijdensakte

Vraag een bewijs van overlijden (death notification) aan bij het ziekenhuis waar de persoon is overleden of waar het overlijden is geregistreerd. U kunt dit bewijs bij uw aanvraag gebruiken in plaats van een kopie van de overlijdensakte.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw document eerst legaliseren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE (in het Engels). 

Daarna kunt u terecht voor legalisatie bij het consulaat-generaal in Dubai.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het legaliseren van een document is een afspraak nodig via het online afsprakensysteem. Legalisatie kan 2 tot 3 dagen duren.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.