Smart Cities & Mobility

De inrichting en organisatie van steden en mobiliteit is aan verandering onderhevig. Door innovatie van transportprocessen en logistiek wordt geprobeerd om stadsvervuiling tegen te gaan en wordt gewerkt aan een verbeterde leefomgeving.

Elektrisch vervoer

De Britse overheid streeft ernaar om wereldleider te worden in zowel de productie als het gebruik van elektrische voertuigen.

Al in 2008 sprak toenmalig premier Gordon Brown op de G8-top de ambitie uit met het Verenigd Koninkrijk aan de frontlinie te willen staan in de green car revolution. Sindsdien zijn er meerdere campagnes geweest zoals Go Ultra Low, waarbij de Britse overheid in 2014 de handen ineensloeg met de grootste autofabrikanten om de voordelen van elektrisch rijden te promoten. In mei 2018 waren er ruim 150.000 geregistreerde elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk.

De toename in populariteit kan onder meer worden verklaard door het groeiende aantal modellen elektrische voertuigen, waardoor er meer keuze is voor consumenten. Ook is de publieke opinie ten aanzien van elektrisch rijden positief veranderd en  wordt het netwerk van oplaadpunten steeds verder uitgebreid.

Nederland ligt op het gebied van bijvoorbeeld laadinfrastructuur enkele jaren voor op het Verenigd Koninkrijk, wat kansen biedt. Nederlandse bedrijven als NewMotion, Alfen en Allego zijn al erg actief op de Britse markt. De kennis die Nederlandse bedrijven de laatste jaren hebben opgebouwd binnen en buiten Nederland is hier erg nuttig.

De Nederlandse ambassade in Londen werkt nauw samen met Britse (overheids)organisaties zoals de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Office for Low Emission Vehicles (OLEV) en Transport for London (TfL). In samenwerking met stichting DOET in Nederland is eind 2017 een zeer succesvol seminar georganiseerd in Londen waar 20 Nederlandse en 30 Britse bedrijven aanwezig waren. In maart 2018 vond een handelsmissie de andere kant op plaats. 

Ook op het gebied van Connected & Autonomous Vehicles (CAV) heeft de ambassade samen met Connekt en ITS-UK zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland meerdere Brits-Nederlandse seminars georganiseerd om de kennis en expertise op dit gebied te delen en de samenwerking te versterken.

Kansen voor de EV sector op de Britse markt
Bent u werkzaam in de EV sector? Wilt u meer weten over kansen op de Britse markt? Download dan nu het Kansenrapport Elektrisch Vervoer in het Verenigd Koninkrijk.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Matthijs Houët.

Fietsen en de leefbare stad

In 2010 werd in Londen door toenmalig burgemeester Boris Johnson een revolutionair fietsplan gelanceerd om fietsen als gezonde en efficiënte manier van vervoer te promoten. Sindsdien is niet alleen in Londen, maar door het gehele Verenigd Koninkrijk een ware fietsrevolutie in gang gezet. De belangstelling voor fietsen en het verbeteren van fietsinfrastructuur, leefomgeving en luchtkwaliteit is in het algemeen sterk gegroeid.

Er is veel vraag naar kennis en ervaring over fietsen, fietsinfrastructuur en stedenbouwkundige en planologische inzichten en ervaringen vanuit Nederland. De investeringsprogramma’s van de gemeente Londen om wijken fietsvriendelijker te maken, worden zelfs mini-Hollands genoemd.

De Nederlandse ambassade speelt hier onder andere op in door geregeld Nederlandse fietsexperts te laten spreken op seminars en conferenties, en samenwerking aan te gaan met lokale fietsbelangenorganisaties en relevante instanties onder de noemer Love Cycling, Go Dutch.

Ook heeft het economisch team op de post in Londen voor de vijfde achtereenvolgende keer de start van UK Bike Week georganiseerd met een groot netwerkontbijt op de ambassade waar meer dan 100 belangrijke stakeholders en parlementariërs bij aanwezig waren.

Deze fietsweek is het grootste landelijke fietsfestival van het Verenigd Koninkrijk, waarbij traditioneel vanaf de ambassade naar het Britse parlement wordt gefietst. Dit vormt een mooie gelegenheid voor het leggen van contacten voor Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in fietsen en fietsinfrastructuur.

Zie hier een korte impressie van de start van UK Bike Week 2018 op de Nederlandse ambassade in Londen.

Wat kan de ambassade voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de markt voor elektrisch vervoer of fietsen, of wilt u bespreken hoe de ambassade uw bedrijf van dienst kan zijn? Aarzel niet contact met ons op te nemen. Matthijs Houët is u graag van dienst op het gebied van elektrisch vervoer, en voor vragen omtrent fietsen en de leefbare stad kunt u terecht bij Tessel van Essen.