Duurzame Mobiliteit

Duurzame mobiliteit is wereldwijd aan een opmars bezig, voortgedreven door onder andere klimaatbeleid, strengere uitstootnormen en technologische ontwikkeling. Door innovatie van transportprocessen en logistiek wordt geprobeerd om luchtvervuiling tegen te gaan en wordt gewerkt aan een verbeterde leefomgeving.

Elektrisch vervoer

De Britse overheid streeft ernaar om wereldleider te worden in zowel de productie als het gebruik van elektrische voertuigen.

Al in 2008 sprak toenmalig premier Gordon Brown op de G8-top de ambitie uit met het Verenigd Koninkrijk aan de frontlinie te willen staan in de green car revolution. Tien jaar later presenteerde de Britse regering een ambitieuze en omvangrijke strategie, Road to Zero, met als einddoel dat alle nieuwe personenauto’s en bestelbussen in 2040 emissie-vrij zijn. Eind 2019 waren er bijna 250.000 geregistreerde elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk waarvan ruim 85.000 volledig elektrisch. Ter vergelijking, in 2014 lag het totaal geregistreerde elektrische voertuigen op bijna 10.000.

De toename in populariteit kan onder meer worden verklaard door het groeiende aantal modellen elektrische voertuigen, waardoor er meer keuze is voor consumenten. Ook is de publieke opinie ten aanzien van elektrisch rijden positief veranderd en  wordt het netwerk van oplaadpunten steeds verder uitgebreid. Zo zijn er in januari 2020 ruim 30.000 publiek toegankelijke laadpunten in het VK op meer dan 10.000 locaties.

Nederland kent een sterk ondernemersklimaat op het gebied van duurzame mobiliteit met specialistische kennis ontwikkeld op laadinfrastructuur en Smart Charging. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers en bedrijven in het VK. Maar ook op andere gebieden in de waardeketen liggen er kansen: van de ombouw van voertuigen tot aandrijftechnieken en van mobiliteitsdiensten tot de laadinfrastructuur.

De Nederlandse ambassade in Londen werkt nauw samen met Britse (overheids)organisaties zoals de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Office for Low Emission Vehicles (OLEV) en Transport for London (TfL). In samenwerking met stichting DOET in Nederland is eind 2017 een zeer succesvol seminar georganiseerd in Londen waar 20 Nederlandse en 30 Britse bedrijven aanwezig waren. In maart 2018 vond een handelsmissie de andere kant op plaats. 

Ook op het gebied van Connected & Autonomous Vehicles (CAV) heeft de ambassade samen met Connekt en ITS-UK zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland meerdere Brits-Nederlandse seminars georganiseerd om de kennis en expertise op dit gebied te delen en de samenwerking te versterken.

Kansen voor de EV sector op de Britse markt
Bent u werkzaam in de EV sector? Wilt u meer weten over kansen op de Britse markt? Download dan nu het Kansenrapport Elektrisch Vervoer in het Verenigd Koninkrijk.

Fietsen en de leefbare stad

In 2010 werd in Londen door toenmalig burgemeester Boris Johnson een revolutionair fietsplan gelanceerd om fietsen als gezonde en efficiënte manier van vervoer te promoten. Sindsdien is niet alleen in Londen, maar door het gehele Verenigd Koninkrijk een ware fietsrevolutie in gang gezet. De belangstelling voor fietsen en het verbeteren van fietsinfrastructuur, leefomgeving en luchtkwaliteit is in het algemeen sterk gegroeid.

Er is veel vraag naar kennis en ervaring over fietsen, fietsinfrastructuur en stedenbouwkundige en planologische inzichten en ervaringen vanuit Nederland. De investeringsprogramma’s van de gemeente Londen om wijken fietsvriendelijker te maken, worden zelfs mini-Hollands genoemd.

De Nederlandse ambassade speelt hier onder andere op in door geregeld Nederlandse fietsexperts te laten spreken op seminars en conferenties, en samenwerking aan te gaan met lokale fietsbelangenorganisaties en relevante instanties onder de noemer Love Cycling, Go Dutch.

Ook heeft het economisch team op de post in Londen voor de zesde achtereenvolgende keer de start van UK Bike Week georganiseerd met een groot netwerkontbijt op de ambassade waar meer dan 100 belangrijke stakeholders en parlementariërs bij aanwezig waren.

Deze fietsweek is het grootste landelijke fietsfestival van het Verenigd Koninkrijk, waarbij traditioneel vanaf de ambassade naar het Britse parlement wordt gefietst. Dit vormt een mooie gelegenheid voor het leggen van contacten voor Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in fietsen en fietsinfrastructuur.

De post werkt ook nauw samen met Britse fietsorganisaties als CyclingUK en de London Cycling Campaign en de Dutch Cycling Embassy en haar deelnemers in nederland bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten zoals Cycle Business ontbijt om bedrijven handereikingen te doen over hoe ze meer medewerkers op de fiets kunnen krijgen.

Wat kan de ambassade voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de markt voor elektrisch vervoer of fietsen, of wilt u bespreken hoe de ambassade uw bedrijf van dienst kan zijn? Aarzel niet contact met ons op te nemen. Terence Speijer is u graag van dienst op het gebied van elektrisch vervoer, en voor vragen omtrent fietsen en de leefbare stad kunt u terecht bij Tessel van Essen.