Duurzame Mobiliteit

Hoe ziet de toekomst van mobiliteit eruit? En hoe richt je die zo duurzaam mogelijk in? Dat zijn vragen die centraal staan in het Verenigd Koninkrijk (VK). Duurzame mobiliteit is wereldwijd aan een opmars bezig, voortgedreven door onder andere klimaatbeleid, strengere uitstootnormen en technologische ontwikkeling. Door innovatie van mobiliteitsprocessen en menselijke interactie met technologieën wordt gewerkt aan een verbeterde leefomgeving en een verbeterd duurzaam vervoerssysteem.

Elektrisch vervoer

De Britse overheid streeft ernaar om wereldleider te worden in zowel de productie als het gebruik van elektrische voertuigen.

In 2018 presenteerde de Britse regering een ambitieuze en omvangrijke strategie, Road to Zero, met als einddoel dat alle nieuwe personenauto’s en bestelbussen in 2040 emissie-vrij zijn. Eind 2019 waren er bijna 250.000 geregistreerde elektrische en hybride voertuigen in het Verenigd Koninkrijk waarvan ruim 85.000 volledig elektrisch.

De toename in populariteit kan onder meer worden verklaard door het groeiende aantal modellen elektrische voertuigen, waardoor er meer keuze is voor consumenten. Ook is de publieke opinie ten aanzien van elektrisch rijden positief veranderd en  wordt het netwerk van oplaadpunten steeds verder uitgebreid. Zo zijn er in januari 2020 ruim 30.000 publiek toegankelijke laadpunten in het VK op meer dan 10.000 locaties.

Nederland kent een sterk ondernemersklimaat op het gebied van duurzame mobiliteit met specialistische kennis ontwikkeld op laadinfrastructuur en Smart Charging. Op dit gebied liggen er dan ook kansen voor Nederlandse bedrijven in het VK. Maar ook op andere gebieden in de waardeketen liggen er kansen: van de ombouw van voertuigen tot aandrijftechnieken en van mobiliteitsdiensten tot de laadinfrastructuur.

De Nederlandse ambassade in Londen werkt nauw samen met Britse (overheids)organisaties zoals de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Office for Low Emission Vehicles (OLEV) en Transport for London (TfL). In samenwerking met stichting DOET in Nederland is eind 2017 een succesvol seminar georganiseerd in Londen waar 20 Nederlandse en 30 Britse bedrijven aanwezig waren. In maart 2018 vond een handelsmissie naar Nederland plaats. 

Ook op het gebied van Connected & Autonomous Vehicles (CAV) heeft de ambassade samen met Connekt en ITS-UK zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland meerdere Brits-Nederlandse seminars georganiseerd om de kennis en expertise op dit gebied te delen en de samenwerking te versterken.

Kansen voor de EV sector op de Britse markt
Bent u werkzaam in de EV sector? Wilt u meer weten over kansen op de Britse markt? Download dan nu het Kansenrapport Elektrisch Vervoer in het Verenigd Koninkrijk.

Fietsen en de leefbare stad

In 2010 werd in Londen door toenmalig burgemeester Boris Johnson een revolutionair fietsplan gelanceerd om fietsen als gezonde en efficiënte manier van vervoer te promoten. Sindsdien is niet alleen in Londen, maar door het gehele Verenigd Koninkrijk een ware fietsrevolutie in gang gezet. De belangstelling voor fietsen en het verbeteren van fietsinfrastructuur, leefomgeving en luchtkwaliteit is sterk gegroeid.

Er is veel vraag naar kennis en ervaring over de fietsinfrastructuur, alsmede stedenbouwkundige en mobiliteitsvraagstukken in Nederland. De investeringsprogramma’s van Londen om wijken fietsvriendelijker te maken, worden zelfs mini-Hollands genoemd. Ook wordt er geïnvesteerd in last mile delivery opties met elektrische bak- en vrachtfietsen in verschillende Britse steden. De regering kondigde onlangs een mini-Holland programma aan over het hele land evenals financiering voor meer fietspaden.

De Nederlandse ambassade laat geregeld Nederlandse fietsexperts spreken op seminars en conferenties, en werkt samen met lokale fietsbelangenorganisaties, zoals CyclingUK en de London Cycling Campagin, en relevante instanties onder de noemer Love Cycling, Go Dutch.

De jaarlijks terugkerende UK Bike Week is het grootste landelijke fietsfestival van het VK, waarbij traditioneel vanaf de ambassade naar het Britse parlement wordt gefietst. Dit vormt een mooie gelegenheid voor Nederlandse bedrijven gespecialiseerd in fietsen en fietsinfrastructuur om zich te presenteren.

Wat kan de ambassade voor u betekenen?

Wilt u meer weten over kansen op het gebied van duurzame mobiliteit in het VK of wilt u bespreken hoe de ambassade uw bedrijf van dienst kan zijn? Aarzel niet contact met ons op te nemen. Terence Speijer is u graag van dienst op het gebied van elektrisch vervoer, en voor vragen omtrent fietsen en de leefbare stad kunt u terecht bij Tessel van Essen.