Ondernemen in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is voor Nederland één van de belangrijkste landen voor zowel import als export. Niet alleen grote bedrijven, maar ook het midden- en kleinbedrijf kan profiteren van de mogelijkheden. Hieronder vindt u belangrijke informatie en tips over zakendoen in het Verenigd Koninkrijk. Voor verdere vragen of advies, kunt u altijd contact opnemen met het economisch team.

Voor uw vragen rondom zakendoen met het Verenigd Koninkrijk na Brexit verwijzen we uw graag door naar het Brexitloket van de Rijksoverheid.

Waarom zakendoen met het Verenigd Koninkrijk?

Het Verenigd Koninkrijk is één van de belangrijke handelspartners voor het Nederlandse bedrijfsleven. Wat maakt het Verenigd Koninkrijk zo interessant?

 • Het Verenigd Koninkrijk is met meer dan 66 miljoen inwoners een grote potentiële afzetmarkt.
 • Het Verenigd Koninkrijk is goed bereikbaar vanuit Nederland.
 • De taalbarrière is minimaal.
 • Het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben een vergelijkbare zakencultuur.
 • De samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland heeft een lange geschiedenis; veel Nederlandse bedrijven doen al zaken met Britse partners.
 • Nederland staat voor zowel import als export in de top 5 van landen die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.

Exporteren en importeren

Bent u zich aan het oriënteren op de mogelijkheden van internationaal ondernemen? De Kamer van Koophandel (KvK) helpt u graag op weg. Ook op het Ondernemersplein vindt u veel informatie. Dit is een samenwerkingsverband van Nederlandse overheidsorganisaties dat bedrijven helpt met internationaal ondernemen.

Heeft u concrete plannen om zaken te doen met het Verenigd Koninkrijk, dan bent u van harte welkom bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of het economisch team van de ambassade. We helpen u graag verder met bijvoorbeeld marktinformatie of toegang tot ons lokale netwerk.

Douane

Als u gaat exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, kan het zijn dat u documentatie nodig heeft om aan te tonen dat u voldoet aan bepaalde wet- en regelgeving. Voor exporteren binnen de Europese Unie en buiten de Europese Unie heeft u vaak verschillende documenten nodig. De Kamer van Koophandel (KvK) is het loket voor uitleg en vragen over exportdocumenten.

Via de Brexit Impact Scan kunt u zien hoe u zich kunt voorbereiden op veranderingen in douaneprocedures als gevolg van Brexit.

Belastingen

Btw (VAT)

Zolang het Verenigd Koninkrijk nog onderdeel is van de EU, is de levering van goederen met een 0%-tarief belast als zowel de ontvanger als verzender een btw-identificatienummer hebben. Voor diensten wordt de btw naar uw klant verlegd. Voor export van goederen en diensten naar afnemers die geen btw-aangifte doen, wordt wel btw (value-added tax of VAT in het Engels) in rekening gebracht. Bepaalde goederen zijn juist vrijgesteld van btw. Op de website van RVO.nl of de website van de Belastingdienst vindt u de informatie die u nodig heeft.

Op de website van de Europese Commissie staat informatie over btw-identificatienummers van afnemers in het Verenigd Koninkrijk. Ook kunt u hier controleren of uw klant inderdaad ondernemer is.

In het huidige btw-beleid hoeft u als EU-bedrijf bij distance selling naar het Verenigd Koninkrijk alleen een btw-nummer aan te vragen als u meer dan £70.000 per jaar verkoopt in het Verenigd Koninkrijk. Er is sprake van distance selling als:

 • u buiten het Verenigd Koninkrijk, maar wel in een EU-land gevestigd bent;
 • u goederen verkoopt aan klanten die niet btw-geregistreerd zijn (zoals consumenten en heel kleine bedrijven);
 • u de goederen levert of de levering regelt.

Als er geen verdere afspraken worden gemaakt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over btw geldt na Brexit dat EU-bedrijven niet meer onder de regeling van distance selling vallen, maar overseas sellers worden. Als overseas seller moet u altijd een Brits btw-nummer (VAT number) aanvragen.

De aanvraag van een VAT number kan online worden gedaan via de website van Her Majesty's Revenue & Customs (HMRC), de Britse autoriteit op het gebied van belastingen. De aanvraag bestaat uit twee delen. Eerst moet u een zogenoemde Government Gateway Account openen. Zodra u een dergelijk account heeft, wordt automatisch de aanvraag voor een VAT number in gang gezet. Helaas is het in sommige gevallen niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen. Wilt u weten wanneer dat geldt? U vindt de informatie op de website van HMRC. U vindt daar ook het formulier dat u dan kunt uitprinten en opsturen.

Wanneer u een btw-nummer heeft verkregen, kunt u zich aanmelden voor een online account via de website van HMRC. De aanvraagprocedure duurt gemiddeld ongeveer 30 werkdagen, maar duurt in sommige gevallen langer. Op deze informatiepagina van de Britse overheid leest u meer over het betalen van btw in het Verenigd Koninkrijk.

Via de Brexit Impact Scan kunt u zien hoe u zich kunt voorbereiden op veranderingen in het btw-beleid als gevolg van Brexit.

Ondernemersbelasting (Corporation Tax)

Elk bedrijf dat onderneemt in het Verenigd Koninkrijk is verplicht om 19% Corporation Tax te betalen over de behaalde winst. Dit percentage gaat in 2020 naar 17%. Elk bedrijf wordt geacht dit zelf te betalen: er wordt geen aanslag toegestuurd. Voor het betalen van de Corporation Tax is het nodig uw bedrijf bij HMRC te registreren, een boekhouding bij te houden en een Company Tax Return voor te bereiden. Meestal moet de Corporation Tax uiterlijk 9 maanden en 1 dag na het einde van uw accounting period betaald zijn, of er moet gemeld zijn dat er niets aan te geven is. Uw  accounting period is normaal gesproken gelijk aan de 12 maanden in het financiële jaar dat wordt gedekt door uw jaarrekening.

Uw bedrijf dient een Company Tax Return in te dienen als u een notice to deliver a Company Tax Return ontvangt van HMRC, ook als u verlies heeft gemaakt of geen Corporation Tax hoeft te betalen. De Company Tax Return moet binnen één jaar naar HMRC zijn opgestuurd. Deze deadline verschilt dus van de deadline voor het betalen van Corporation Tax

Meer uitleg over de procedure voor het betalen van Corporation Tax is te vinden op deze informatiepagina van de Britse overheid.

Producteisen

Binnen de EU zijn wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieueisen voor producten verregaand gestroomlijnd. Denk bijvoorbeeld aan CE-markering.

Voldoen uw producten aan alle wettelijke EU-voorschriften, dan mogen zij vrij worden verhandeld in alle EU-lidstaten. Dit geldt ook als EU-wetgeving ontbreekt, maar uw product wel voldoet aan de wettelijke eisen in Nederland. Houdt u wel rekening met de eisen die lidstaten mogen stellen aan de taal op productlabels en gebruiksaanwijzingen.

Het hanteren van Europese normen is meestal niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen. In de EU worden normen vastgesteld door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) en het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI).

Via de Brexit Impact Scan kunt u zien hoe u zich kunt voorbereiden op veranderingen in producteisen als gevolg van Brexit.

Meer informatie is te vinden op deze website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Vestigen

Het opzetten van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk is relatief gemakkelijk. De enige voorwaarde is dat uw bedrijf een adres heeft binnen het Verenigd Koninkrijk. U hoeft uw bedrijf alleen in te schrijven wanneer er een fysieke aanwezigheid is in het Verenigd Koninkrijk, dus niet wanneer u enkel importeert of exporteert.

De website van het Department for International Trade (DIT), het Britse ministerie voor internationale handel, geeft uitgebreide informatie over de zaken waar u als ondernemer aan moet denken bij vestiging in het Verenigd Koninkrijk.

Rechtsvorm

Wanneer u een bedrijf opricht, is het nodig een keuze te maken over de gewenste rechtsvorm. U kunt een limited company (Ltd) oprichten of een partnership. Een Ltd is voor buitenlandse ondernemers die zich in het Verenigd Koninkrijk vestigen de meest gangbare rechtsvorm en is te vergelijken met een Nederlandse bv. Een Ltd is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een in aandelen verdeeld kapitaal.

Naast een Ltd is er ook  de mogelijkheid om een Limited Liability Partnership (LLP) op te richten. Bij deze rechtsvorm wordt het bedrijf geleid door 2 of meer leden. Ook een ander bedrijf kan een lid (corporate member) zijn. Elk lid betaalt belasting over zijn gedeelte van de behaalde winst, maar er is geen sprake van persoonlijke aansprakelijkheid bij schulden.

Op deze informatiepagina van de Britse overheid vindt u een stappenplan voor het opzetten van een Ltd of een LLP in het Verenigd Koninkrijk.

Inschrijven handelsregister en belastingdienst

Een Ltd dient te worden ingeschreven bij Companies House, het Britse handelsregister. De inschrijving gaat redelijk snel, in sommige gevallen zelfs binnen 24 uur. Companies House is ervoor verantwoordelijk dat informatie over nieuw gevormde of ontbonden bedrijven toegankelijk is voor het publiek. Wanneer er belangrijke veranderingen plaatsvinden met betrekking tot uw bedrijf, dient u deze wijzigingen dan ook door te geven aan Companies House.

Nadat de onderneming is opgericht en staat ingeschreven bij Companies House dient deze ook bij de HMRC, de Britse belastingdienst, ingeschreven te worden. Dit kan ook online via hun website.

Een LLP dient ook te worden ingeschreven bij Companies House. Daarnaast moet het bedrijf voor Self Assessment worden geregistreerd bij HMRC.

Werken als zelfstandige in het Verenigd Koninkrijk

U kunt ook als zelfstandig ondernemer (Sole Trader) aan de slag in het Verenigd Koninkrijk. Als zelfstandige bent u persoonlijk aansprakelijk voor de verliezen die u als bedrijf maakt. U moet zich als zelfstandig ondernemer inschrijven indien u meer dan £1000 heeft verdiend in één jaar. Als uw omzet meer is dan £85.000 per jaar, moet u zich ook registreren voor btw (VAT). Meer informatie over werken als zelfstandige in het Verenigd Koninkrijk kunt u vinden op de website van de Britse overheid.

Het openen van een zakelijke bankrekening in het Verenigd Koninkrijk

Als u zaken wilt doen in het Verenigd Koninkrijk kan het noodzakelijk zijn om een Britse zakelijke bankrekening te openen. Elke bank heeft zijn eigen procedure, maar in het algemeen dient u met het volgende rekening te houden:

 • U dient een adres in het Verenigd Koninkrijk hebben. Dat kan een bedrijfsadres zijn of het adres van uzelf of een medewerker.
 • De aanvraag moet geregeld worden via het central inward investment banking team van de bank, en kan vaak niet worden geregeld via een lokale vestiging.
 • Een vertegenwoordiger van het bedrijf moet persoonlijk een mandaat tekenen om de rekening daadwerkelijk te openen.

Meer informatie over het openen van een zakelijke bankrekening kunt u op de website van de Britse overheid vinden.

Daarnaast wijzen we u ook graag op de website van Business Banking Insight. Hier kunt u verschillende zakelijke bankrekeningen, creditcards, leningen etcetera op eenvoudige wijze met elkaar vergelijken.

Financiële steun & advies

De Britse overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn financiële steun (subsidies, zachte leningen en garanties) en advies te verlenen. Op de website van het Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) vindt u een uitgebreid overzicht met mogelijkheden voor financiering uitgewerkt per regio.

Daarnaast verwijzen we u ook graag naar Great Business. Hier vindt u een goed overzicht van de mogelijkheden van ondersteuning voor nieuwe ideeën en innovaties.

Ook bestaat de mogelijkheid om een lening voor een startup aan te vragen via deze website van de Britse overheid. Hiervoor moet u wel in het Verenigd Koninkrijk wonen en de startup mag niet ouder zijn dan twee jaar.

Verder kunt u bijvoorbeeld informatie vinden over de kredietwaardigheid van uw handelspartner via de Guide for creditors. Op Pay on Time kunt u advies vinden hoe u ervoor kunt zorgen dat u betalingen op tijd ontvangt. Stel u verder in op zakendoen in Britse ponden, en houd rekening met eventueel valutarisico.

Aanbestedingen

Op de Contracts Finder van de Britse overheid staat een uitgebreid overzicht van lopende aanbestedingen (tenders). Hier kunt u terecht voor meer informatie over lopende en nieuwe aanbestedingen binnen specifieke marktsegmenten.

Personeel

Het Verenigd Koninkrijk is nu nog onderdeel van de EU. Dit betekent dat er vrij verkeer van werknemers geldt en dat u Nederlands personeel in het Verenigd Koninkrijk kunt laten werken. Meer informatie over het aannemen van personeel in het Verenigd Koninkrijk en de rechten en plichten van personeel vindt u op de website van de Britse overheid.

Er is nog geen duidelijkheid over de regels voor het aannemen van EU-personeel na Brexit. Voor de meest actuele informatie en tips om u voor te bereiden, verwijzen wij u graag door naar het Brexitloket van de Rijksoverheid.

Gegevensbescherming (data protection)

Elk bedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat persoonsgegevens gebruikt of opslaat, moet zich aan de Britse regels omtrent data protection houden. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over medewerkers, klanten en rekeninghouders. Deze Britse wetgeving is identiek aan de GDPR-regelgeving van de EU, en zal ook na Brexit gehandhaafd worden.

U dient ervoor te zorgen dat u persoonsgegevens veilig en accuraat opslaat en up-to-date houdt. Daarnaast moet u aan iedereen van wie u informatie heeft, laten weten wat u met de informatie doet en of u de informatie deelt met derden. U bent verplicht om aan de Information Commissioner’s Office (ICO) te laten weten hoe u de persoonsgegevens gebruikt. Ook dient u inzicht te geven in de informatie die u van iemand anders heeft verkregen als die persoon daar naar vraagt.

Meer informatie over gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk vindt u op de website van de Britse overheid.

Intellectueel eigendom

Er zijn verschillende vormen van intellectueel eigendom en niet alle vormen zijn op dezelfde manier geregeld in het Verenigd Koninkrijk. Soms worden deze in het Verenigd Koninkrijk automatisch toegekend, zoals copyright en design right, en soms is een specifieke aanvraag nodig, zoals bij trade marks, registered designs en patents. IP Equip is een gratis online cursus van de Britse overheid waarin u snel inzicht krijgt in de verschillende soorten van intellectueel eigendom waar u mee te maken kunt krijgen.

Meer informatie over Britse regels omtrent intellectueel eigendom en het indienen van aanvragen vindt u op de website van de Britse overheid.

Via de Brexit Impact Scan ziet u hoe u zich kunt voorbereiden op veranderingen op het gebied van intellectueel eigendom als gevolg van Brexit.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen geven aan wat de Nederlandse overheid (samen met 45 andere landen) van bedrijven verwacht bij internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Deze richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven hoe u met kwesties om dient te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu. Door te werken aan de hand van de OESO-richtlijnen wordt uw onderneming transparanter en loopt u minder risico.

De MVO Risico Checker is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. Na het doen van deze (korte) test weet u welke internationale MVO-risico's u loopt met uw handelsactiviteiten, en wat u kunt doen om de risico's te beperken.

In het Verenigd Koninkrijk is sinds 2015 de Modern Slavery Act van kracht. Volgens deze wet is ieder bedrijf met een jaarlijkse omzet van meer dan £36 miljoen verplicht om een jaarlijkse verklaring af te leggen waarin staat welke maatregelen het bedrijf treft om de uitbuiting van werknemers - slavernij, dwangarbeid, mensenhandel -  tegen te gaan in zowel de eigen bedrijfsvoering als in de keten van toeleveranciers. Dit betekent dat, als uw bedrijf onderdeel is van de waardeketen van een groot Brits bedrijf, u gevraagd kan worden om deze verklaring af te leggen. Daarnaast stimuleren zowel de Britse als de Nederlandse overheid dat ook kleinere bedrijven een dergelijke verklaring afleggen.

Meer informatie over de Modern Slavery Act en de af te leggen verklaring vindt u in deze gids over supply chains en gids voor bedrijven, opgesteld door de Britse overheid.

Heeft u een specifieke vraag, of vindt u niet de informatie die u zoekt? Neem dan vrijblijvend contact op met het economisch team via lon-ea@minbuza.nl.