Verklaring van woonplaats in het Verenigd Koninkrijk

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. Een ambassade of consulaat kan de verklaring voor u opstellen.

Door het coronavirus kunt u deze verklaring tot nadere berichtgeving niet aanvragen bij een ambassade of een consulaat-generaal.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Een postaanvraag kan alleen verwerkt worden nadat de betaling is ontvangen en alle benodigde documenten zijn overgelegd. Voegt u bij de postaanvraag een cheque of postal order ten name van ‘Embassy of the Kingdom of the Netherlands’. Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de hoogte van het te betalen bedrag.

Als u per bank betaalt, moet u in euros betalen. Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de betaling is verwerkt en de ambassade een bevestiging ontvangt. U wordt dan ook vriendelijk verzocht om bij de aanvraag een kopie van het bankafschrift te voegen ter bevestiging van de betaling om de afhandeling zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Bankgegevens:

 • Ten name van: Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft FSO
 • Rekeningnummer: NL74INGB 0705 454177
 • BIC/SWIFT CODE: INGBNL2A
 • Begint u de omschrijving met ‘LON <initialen en achternaam>’ zodat uw betaling makkelijk aangemerkt kan worden als betaling voor een aanvraag bij de ambassade in Londen.