Verklaring van Nederlanderschap aanvragen als u in het Verenigd Koninkrijk woont

Bent u Nederlander en woont u in Verenigd Koninkrijk? En wilt u een verklaring van Nederlanderschap aanvragen?  Voor de aanvraag van een verklaring van Nederlanderschap heeft u een aantal documenten nodig. Welke dit zijn hangt af van uw persoonlijke situatie. In het Verenigd Koninkrijk kunt de verklaring aanvragen bij de ambassade in Londen.

Wat is een verklaring van Nederlanderschap?

U heeft een bewijs of verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur.

Stap 1: Maak uw persoonlijke checklist

Voor de aanvraag van een verklaring van Nederlanderschap is het belangrijk dat u de juiste documenten kunt laten zien. Vul daarom eerst de persoonlijke checklist voor u of uw kind in. Dan weet u welke papieren u voor elke aanvraag nodig heeft. Bij stap 2 ziet u of het land waar u woont aanvullende eisen stelt.

 • Lever van elk document altijd het origineel en een kopie in.
 • Het kan zijn dat u buitenlandse documenten moet laten legaliseren.
 • Is uw document niet opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans? Laat het dan vertalen bij een beëdigd vertaler.

 • Het is mogelijk dat er extra documenten worden gevraagd.

Ziet u geen checklist? Probeer het later nog eens. Of probeer de pagina nogmaals te laden of in een andere browser te openen.

Stap 2: Aanvullende informatie

Bewijs van legaal verblijf

U toont aan dat u legaal verblijft in het land waar u woont. In het Verenigd Koninkrijk doet u dit met 1 van deze documenten:

 • een bankafschrift met uw adres
 • een gasrekening met uw adres
 • een bewijs van betaling van gemeentebelasting
 • als u ook de Britse nationaliteit heeft: een geldig Brits paspoort of Britse ID-kaart.

Stap 3: Vraag aan in het Verenigd Koningkrijk

Aandachtspunten

 • In het VK kan een verklaring van Nederlanderschap (hierna: VVN) alléén per post aangevraagd worden bij de Nederlandse ambassade in Londen.
 • Een VVN is géén identiteitsbewijs. U kunt een VVN dan ook niet  gebruiken voor het regelen van uw verblijfsstatus in het VK.
 • De VVN kan alleen op aanvraag van de betrokken persoon en in de Nederlandse taal worden verstrekt.

Vermelding hoe en wanneer u Nederlander bent geworden

 • Op een VVN wordt normaal gesproken niet vermeld op welke wijze en wanneer u de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Als de datum en wijze van verkrijging van het Nederlanderschap in de verklaring moeten worden opgenomen, moet u dit uitdrukkelijk op het aanvraagformulier vermelden.

  Dit kan nodig zijn wanneer u de verklaring aanvraagt in verband met een aanvraag voor een Brits paspoort voor een in het VK geboren kind of voor het vernieuwen van een Zuid-Afrikaans paspoort (als u zowel de Nederlandse als de Zuid-Afrikaanse nationaliteit bezit).

 • Als de datum en wijze van verkrijging van het Nederlanderschap in de verklaring moeten worden opgenomen, moet u documenten overleggen waarmee dit wordt aangetoond. Heeft u bijvoorbeeld bij geboorte de Nederlandse nationaliteit gekregen doordat één van uw ouders Nederlands was, dan moeten de geboorteakte, de huwelijksakte van uw ouders en het oude en/of huidige Nederlandse paspoort van de Nederlandse ouder worden bijgevoegd. Als u in het bezit bent van een geldig Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart zijn kopieën van deze documenten voldoende.

Aanvraagprocedure en betaling

U kunt de benodigde documenten samen met het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier per post sturen naar:

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Attn. Passport Section-Consular statements
38 Hyde Park Gate
Londen SW7 5DP

Als u originele documenten heeft meegestuurd, dan worden die mee teruggestuurd.

Betaling

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de kosten zijn betaald en als alle benodigde documenten zijn ontvangen.

Om het te betalen bedrag te bepalen, kijkt u op het overzicht van de consulaire tarieven. Voeg een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop bij voor de toezending van de verklaring.

Betaling kan worden gedaan per cheque of postwissel ('postal order'), t.a.v. ‘Embassy of the Kingdom of the Netherlands’.

Als u per bank betaalt, moet u in euros betalen. Houdt u er dan rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de betaling verwerkt en de ambassade een bevestiging ontvangt. U wordt dan ook vriendelijk verzocht om bij de aanvraag een kopie van het bankafschrift te voegen ter bevestiging van de betaling om de afhandeling zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Bankgegevens:

 • Ten name van: Ministerie van Buitenlandse Zaken Betreft FSO
 • Rekeningnummer: NL74INGB 0705 454177
 • BIC/SWIFT CODE: INGBNL2A
 • Begint u de omschrijving met ‘LON <initialen en achternaam>’ zodat uw betaling makkelijk aangemerkt kan worden als betaling voor een aanvraag bij de ambassade in Londen.

Toezending verklaring

Voegt u bij uw aanvraag een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde 'special delivery' enveloppe. De verklaring wordt in deze enveloppe naar u toegestuurd.