Londen - Regeerakkoord: dubbele nationaliteit

In het nieuwe regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” (2017 – 2021) staat onder andere een passage opgenomen over de modernisering van het nationaliteitsrecht.

Onder het kopje Personen- en familierecht staat het volgende:

Het kabinet bereidt in samenhang voorstellen voor ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Het betreft een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

​De Engelse krant "the Guardian" heeft daar een artikel over geschreven en daardoor krijgt de Nederlandse ambassade in Londen momenteel veel vragen hierover.

Wij willen benadrukken dat, zolang de huidige nationaliteitswetgeving nog niet is aangepast, de oude regelgeving van toepassing blijft. Zodra er meer bekend is over eventuele nieuwe nationaliteitswetgeving, zullen wij daarover een bericht plaatsten op deze website.

Tot die tijd verwijzen wij u naar de op dit moment geldende informatie op onze website over het verliezen van de Nederlandse nationaliteit.