Landbouw in Uganda

De afgelopen tien jaar groeide de economie van Uganda mede als gevolg van een stabiel macro-economisch beleid en een groeiende interne markt gemiddeld met 5% per jaar. Het land is een strategische hub tussen de grootste economie van Oost Afrika (Kenia) en de groeiende economieën in Tanzania, DR Congo, Rwanda en Zuid Soedan.

Als een van de belangrijkste bestemmingen voor directe buitenlandse investeringen in de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, biedt Uganda ruime economische en zakelijke kansen, niet in de laatste plaats voor het agrarisch bedrijfsleven.

Een derde van de Ugandese beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw en 25 miljoen mensen zijn afhankelijk van de landbouw voor hun levensonderhoud. Uganda heeft een gunstig klimaat voor landbouw, met twee regenseizoenen en temperaturen van gemiddeld 16-26⁰C  van april tot november. Tijdens de warmere maanden tussen december en maart kan de temperatuur tot boven 30⁰C stijgen. De belangrijkste landbouwproducten in Uganda zijn koffie, thee, vis en visproducten, katoen en tuinbouwproducten (waaronder bloemen en stekken).

Het Landbouwbureau

Het landbouwbureau ondersteunt Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij hun internationale ambities en is er voor bedrijven in alle schakels van de (agro)keten: uitgangsmateriaal, agroproducten, techniek, dienstverlening, handel en afzet.

De belangrijkste taken van het landbouwbureau zijn:

  • Het bevorderen van Nederlandse export naar Uganda, onder meer door het verstrekken van informatie en contactgegevens, het organiseren van handelsmissies en het ondersteunen van deelname aan beurzen.
  • Het bijhouden van ontwikkelingen in de landbouw en landbouwpolitiek
  • Bevorderen van markttoegang voor Nederlandse landbouwbedrijven
  • Informatie verstrekken aan Nederlandse landbouwbedrijven over veterinaire en fytosanitaire eisen met betrekking tot importregelgeving
  • Voorlichting geven aan Nederlandse bedrijven die investeringen in Uganda overwegen
  • Ondersteuning bieden aan Nederlandse agro-bedrijven die in Uganda zijn gevestigd
  • Stimuleren van ketenontwikkeling in de aardappel-, tuinbouw- en dierlijke sectoren

Het landbouwteam

Landbouw attaché: Carian Emeka

Beleidsmedewerker Agribusiness: Steven Kasule Bayite

Management assistent: Antoinette Kabanyana

Contactgegevens

E-mail : kig-lnv@minbuza.nl

Twitter: @NLagriRwanda

Website: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/uganda