Consulaire tarieven in Uganda

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Op de Nederlandse ambassade in Kampala kunt u contant betalen in Ugandese Shilling (UGX) en met creditcard (MasterCard of Visa).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 april 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR UGX
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 142,60 610.000
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 124,40 535.000
Zakenpaspoort / Business passport 142,60 610.000
Zakenpaspoort minderjarige / Business passport minor (under 18) 124,40 535.000
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 135,85 585.000
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 103,00 440.000
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document 50,85 215.000
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00 255.000

Visa

EUR    

UGX

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Schengen visa child (under 6) Gratis Free of charge
Schengenvisum kinderen 6 t/m 11 jaar / Schengen visa child (6 - 11) 40,00 170.000
Schengenvisum normaal tarief / Schengen visa normal fee 80,00 340.000
Schengenvisum laag tarief* / Schengen visa, low fee** 35,00 150.000
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Caribbean visa child (under 6) Gratis Free of charge
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Caribbean visa child (6 - 11) 40,00 170.000
Caribisch visum / Caribbean visa 80,00 340.000

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV (Authorisation for temporay stay), different fees, depending on purpose of stay

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland 
** visa facilitation for citizens of Armenia, Azerbaijan, Kosovo, Ukraine and Russia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR UGX
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 196,00 840.000
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 335,00 1.440.000
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 22,00 90.000
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 925,00 3.985.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard 1.181,00 5.090.000
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 688,00 2.965.000
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 945,00 4.070.000
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 137,00 590.000
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00 1.505.000
Consulaire documenten / Consular documents EUR UGX
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00 125.000
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25 110.000
Legalisaties / Legalisations EUR UGX
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25 110.000
Legalisatie document / Legalisation document 26,25 110.000
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00 440.000
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 131,00 560.000