Orange carpet visumprogramma in Turkije

Reizen u of uw medewerkers vaak vanuit Turkije naar Nederland? En heeft u dan steeds een Schengenvisum kort verblijf nodig? Vraag dan of u in aanmerking komt voor het orange carpetprogramma.

U kunt door het coronavirus niet naar Nederland reizen. Behalve als er een uitzondering voor u geldt. Bekijk de lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden orange carpet

Het verschilt per land of u het orange carpet visumprogramma kunt gebruiken. De Nederlandse ambassade in uw land kan u daarover meer vertellen.

Ook de voorwaarden voor het orange carpet programma kunnen per land anders zijn. U moet bijvoorbeeld aantonen waarom u vaak (beroepsmatig) reist. De ambassade beslist of u voldoet aan de lokale voorwaarden.

Voordelen orange carpet

De voordelen van het orange carpet programma kunnen per land verschillen. Enkele voorbeelden:

  • U hoeft minder documenten te laten zien.
  • Uw visum is meerdere keren geldig (multiple entry visa).
  • U kunt uw visum sneller ophalen.
  • Uw visum is langer geldig.
  • U hoeft maar eens in de vijf jaar persoonlijk te verschijnen voor de visumaanvraag.
  • U hoeft geen afspraak te maken om een aanvraag in te dienen. Of er gelden speciale openingsuren.
  • U kunt een VIP-loket gebruiken.

Wie kunnen orange carpet gebruiken?

Vooral werknemers van bedrijven met (toekomstige) economische belangen in Nederland kunnen gebruikmaken van het orange carpet visumprogramma. Maar voor organisaties (cultureel, wetenschappelijk, overheid) en reizigers kunnen dezelfde voordelen gelden. En dezelfde voorwaarden.

Eerste visum persoonlijk afhalen

De eerste keer moet u voor het visum persoonlijk naar de ambassade of het visumbureau gaan. Dit is nodig om uw vingerafdrukken te kunnen afnemen.

Visum door andere ambassade

Moet u voor een visum naar de ambassade van een ander Schengenland? Bijvoorbeeld omdat er in uw land geen Nederlandse ambassade is? Ook dan kunt u soms van het orange carpet visumprogramma gebruikmaken. Bedenk wel dat er soms minder voorzieningen zijn.

Orange carpet visumprogramma in dit land of gebied

Informatie voor bedrijven

In de brochure leest u hoe u uw bedrijf kunt registreren als deelnemer van het Orange Carpet visumprogramma bij de ambassade in Ankara of het consulaat-generaal in Istanbul. Deze brochure is alleen beschikbaar in het Engels.

Informatie voor visumaanvragers

Voor meer informatie over de eisen en het indienen van aanvragen voor het visum, kunt u terecht bij visumfacilitatiedienst VFS Global (Engels- en Turkstalig). Zij zijn telefonisch bereikbaar op: +90 212 373 58 06, van maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur, of stuur een e-mail.

Voor een afspraak voor de Orange Carpet Facility bij de ambassade of het consulaat-generaal kunt u een e-mail sturen naar de ambassade in Ankara of naar het consulaat-generaal in Istanbul.