Verklaring van huwelijksbevoegdheid in Tunesië

Wilt u als Nederlander trouwen in Tunesië? Dan heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. U kunt deze verklaring alleen aanvragen bij de Nederlandse ambassade in Tunis als u nooit in Nederland gewoond heeft.

Door het coronavirus is het aanvragen van een consulaire verklaring bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U kunt zien of het mogelijk is door een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar, dan is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de ambassade of het consulaat-generaal.

Bent u Nederlander en woont u in Nederland of heeft u in Nederland gewoond? Dan moet u een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u als laatste heeft gewoond. Was u minderjarig toen u uit Nederland vertrok? Dan moet u ook bij de gemeente zijn waar u als laatste heeft gewoond. De verklaring is vanaf het moment van afgifte 6 maanden geldig.

Welke documenten heeft u nodig?

Om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen heeft u kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs
 • een uittreksel uit het geboorteregister
 • een uittreksel van burgerlijke stand waarin staat dat u niet getrouwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als u eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Welke documenten heeft uw niet-Nederlandse partner nodig?

Voor een aanvraag van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, heeft uw niet-Nederlandse partner kopieën van de volgende documenten nodig:

 • een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs
 • een officieel document waarop de adresgegevens van uw partner staan, welk document dit is verschilt per land
 • een ongehuwdverklaring
 • een afschrift van een echtscheidingsakte als uw partner eerder was getrouwd

Het kan zijn dat u het origineel moet laten legaliseren en vertalen. De regels verschillen per land.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid in dit land of gebied

Aanvullende informatie over het aanvragen van de verklaring in Tunesië

U kunt de verklaring van huwelijksbevoegdheid alleen in persoon aanvragen bij de ambassade. De verwerkingstijd is twee werkdagen.

Om te trouwen in Tunesië, moet u recente documenten overleggen bij de Tunesische autoriteiten. Om deze reden vraagt de Nederlandse ambassade voor het aanvragen van de verklaring ook om documenten die kort geleden zijn afgegeven.

Van uzelf:

 • Geldig paspoort
 • Recent uittreksel van uw geboorte-akte (niet ouder dan 20 dagen)
 • Recent uittreksel van uw persoonsregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • Indien gescheiden: recent uittreksel van het huwelijksregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • Indien weduwe(naar): recent uittreksel uit het overlijdensregister (niet ouder dan 3 maanden)

Vraag in Nederland altijd meertalige uittreksels of afschriften op.

Van uw toekomstige Tunesische echtgeno(o)t(e):

 • Geldig paspoort
 • Franstalig Certificat de Résidence (verklaring van woonplaats), met vermelding van het volledige adres van de Tunesische toekomstige echtgeno(o)t(e)
 • Franstalig Certificat de Célibat (ongehuwdverklaring). Uw partner vraagt deze verklaring aan bij de gemeente waar hij/zij woont
 • Indien gescheiden: afschrift van een echtscheidingsakte

Geldigheid van de verklaring in Tunesië

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 weken geldig. Dit is een eis van de Tunesische autoriteiten. Zie ook de pagina Trouwen in Tunesië.

Aanvraagprocedure consulaire verklaringen in Tunesië

Maak via het online afsprakensysteem een afspraak voor het aanvragen van uw verklaring.

Betaling

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.