Trouwen in Tunesië

Wilt u als Nederlander trouwen in Tunesië? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
 • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte

Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied

Benodigde documenten om te trouwen in Tunesië

Bent u Nederlander en gaat u trouwen in Tunesië? Dan heeft u een aantal documenten nodig uit Nederland. De Tunesische gemeente vraagt om de volgende documenten van uzelf:

 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid, afgegeven door de Nederlandse ambassade in Tunis (niet ouder dan 6 weken)
 • Geldig paspoort
 • Recent uittreksel van uw geboorte-akte (niet ouder dan 20 dagen)
 • Recent uittreksel van persoonsregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • Indien gescheiden: recent uittreksel van het huwelijksregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • Indien weduwe(naar): recent uittreksel uit het overlijdensregister (niet ouder dan 3 maanden)

Uw documenten uit Nederland dienen volgens internationaal model te zijn opgemaakt.

Van uw toekomstige Tunesische echtgeno(o)t(e):

 • Geldig paspoort
 • Franstalig Certificat de Résidence (verklaring van woonplaats), met vermelding van het volledige adres van de Tunesische toekomstige echtgeno(o)t(e)
 • Franstalig Certificat de Célibat (ongehuwdverklaring). Uw partner vraagt deze verklaring aan bij de gemeente waar hij/zij woont
 • Indien gescheiden: afschrift van een echtscheidingsakte

Bovenvermelde informatie is opgesteld als algemene leidraad, die te allen tijde kan veranderen. Deze ambassade noch het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Met uw Tunesische echtgeno(o)t(e) naar Nederland verhuizen

Uw Tunesische echtgeno(o)t(e) kan na het huwelijk niet onmiddellijk naar Nederland verhuizen. Om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven, heeft hij/zij een verblijfsvergunning nodig. De verblijfsvergunning vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

Een van de voorwaarden om een verblijfsvergunning te kunnen aanvragen is om op de Nederlandse ambassade in het land van herkomst te slagen voor het basisexamen inburgering. Meer informatie vindt u op de volgende pagina's:

Basisexamen inburgering doen op de ambassade
Verblijfsvergunning aanvragen bij de IND