Consulaire tarieven in Tunesië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

Op de Nederlandse ambassade in Tunis kunt u alleen contant betalen in Tunesische dinars (TND).

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Consulaire tarieven per 1 januari 2021

Paspoort en identiteitskaart / Passeport et carte d'identité

EUR

TND

Paspoort meerderjarige / Passeport adulte 142,60 462,00
Paspoort minderjarige / Passeport < 18 ans 124,40 403,00
Zakenpaspoort / Passeport business 142,60 462,00
Zakenpaspoort minderjarige / Passeport business < 18 ans 124,40 403,00
ID-kaart meerderjarige / Carte d'identité adulte 135,85 441,00
ID-kaart minderjarige / Carte d'identité < 18 ans 103,00 334,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Document d'urgence 50,85 165,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer mortuaire 60,00 194,00

Visa

EUR

TND

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visa Schengen enfants < 6 ans Gratis Gratuit
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visa Schengen enfants 6 - 11 ans 40,00 129,00
Schengenvisum normaal tarief / Visa Schengen tarif normal 80,00 259,00
Schengenvisum laag tarief* / Visa Schengen tarif réduit** 35,00 113,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visa pour les Caraïbes enfants < 6 ans Gratis Gratuit
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / Visa pour les Caraïbes 40,00 129,00
Caribisch visum / Visa pour les Caraïbes enfants 6 - 11 ans 80,00 259,00

MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel /

MVV, tarifs différents, dependant du type de MVV

--
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** la facilitation des visas pour les citoyens de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kosovo, l'Ukraine  et la Russie
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtenir la nationalité néerlandaise EUR TND
Optieprocedure: enkelvoudig / Procédure d'option: simple 196,00 636,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Procédure d'option: multiple 335,00 1.087,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Procédure d'option: mineur accompagnant 22,00 71,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: simple, standard 925,00 3.003,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: multiple, standard 1.181,00 3.834,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: simple, tarif réduit 688,00 2.233,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: multiple, tarif réduit 945,00 3.068,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: mineur accompagnant 137,00 444,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Examen d'intégration civique (pour naturalisation) 350,00 1.136,00
Consulaire documenten / Documents consulaire EUR TND
Consulaire verklaringen / Déclaration consulaire 30,00 97,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copie certifiée conforme 26,25 85,00
Legalisaties / Legalisations EUR TND
Legalisatie hantekening Nederlander / Légalisation signature d'un Néerlandais 26,25 85,00
Legalisatie document / Légalisation d'un document 26,25 85,00
Bemiddeling opvragen document / Assistance pour obtenir un document 103,00 334,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance pour obtenir et légaliser/appostiller un document 131,00 425,00