Legaliseren van documenten uit Tunesië voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit Tunesië gebruiken in Nederland. Laat deze legaliseren met een apostille door een Tunesische notaris.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Tunesië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand in uw gemeente (Bureau de l’Etat-Civil).

Afschriften kunt u in het Arabisch of Frans opvragen. Een Franstalig afschrift hoeft u niet meer te laten vertalen.

Afschrift van een geboorteakte

Bent u op of na 1 augustus 1957 geboren? Vraag een afschrift op van uw geboorteakte bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente. U krijgt dan een afschrift van uw geboorteakte, waaruit blijkt dat u niet getrouwd bent.

Afschrift van een huwelijksakte

Deze akte vraagt u op bij de burgerlijke stand in de gemeente waar uw huwelijk plaatsvond.

Bent u getrouwd vóór 1 augustus 1957 door een kadi, een rabbijn of een notaris? Vraag de akte op bij het kantongerecht (tribunal d'instance) in de plaats waar u trouwde.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u aan bij het gerechtshof waar de echtscheiding is uitgesproken.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de persoon overleed.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij een Tunesische notaris. Meer informatie vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen of legaliseren van uw documenten in Tunesië.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.