Legaliseren van documenten uit Tunesië voor gebruik in Nederland

U wilt uw Tunesische document gebruiken in Nederland. U heeft eerst legalisatie nodig van de Tunesische autoriteiten. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Tunis uw document.

Sinds 30 maart 2018 is Tunesië aangesloten bij het apostilleverdrag. De landen die hieraan meedoen legaliseren hun documenten met een stempel of sticker, een apostille. In Tunesië is de afgifte van apostilles vertraagd. Daarom legaliseren de Tunesische autoriteiten documenten nu nog op de manier van voor 30 maart. Wel accepteert Tunesië al apostilles die door apostillelanden zijn afgegeven.  

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Tunesië.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand in uw gemeente (Bureau de l’Etat-Civil).

Afschriften kunt u in het Arabisch of Frans opvragen. Een Franstalig afschrift hoeft u niet meer te laten vertalen.

Afschrift van een geboorteakte

Bent u op of na 1 augustus 1957 geboren? Vraag een afschrift op van uw geboorteakte bij de burgerlijke stand van uw gemeente.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente. U krijgt dan een afschrift van uw geboorteakte, waaruit blijkt dat u niet getrouwd bent.

Afschrift van een huwelijksakte

Deze akte vraagt u op bij de burgerlijke stand in de gemeente waar uw huwelijk plaatsvond.

Bent u getrouwd vóór 1 augustus 1957 door een kadi, een rabbijn of een notaris? Vraag de akte op bij het kantongerecht (tribunal d'instance) in de plaats waar u trouwde.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u aan bij het gerechtshof waar de echtscheiding is uitgesproken.

Afschrift van een overlijdensakte

Dit afschrift vraagt u op bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de persoon overleed.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document als eerste legaliseren bij het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken of een regionale vertegenwoordiging daarvan.

Voor de tweede legalisatie kunt u terecht bij het Tunesische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade in Tunis. Uw document krijgt daar de Nederlandse legalisatie.

Met deze 3 legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe maak ik een afspraak?

Voor het legaliseren van documenten bij de ambassade in Tunis is een afspraak vereist. Maak een afspraak via het online afsprakensysteem.

Bemiddeling door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Tunesië.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.