Consulaire tarieven in Trinidad en Tobago

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring. U kunt alleen contant betalen, in Trinidadaanse dollars (TTD).

Tarieven vanaf 1 januari 2019

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity card EUR TTD
Paspoort meerderjarige / Passport adult (18 and over) 136,16
Paspoort minderjarige / Passport minor (under 18) 118,76
Zakenpaspoort / Business passport 136,16
ID-kaart meerderjarige / Identity card adult (18 and over) 123,00
ID-kaart minderjarige / Identity card minor (under 18) 96,12
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passer or emergency document                48,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse 60,00
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationality EUR TTD
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single 187,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint 319,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor 21,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard 881,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: plural, standard 1.124,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered 655,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered 899,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor 130,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation) 350,00
Consulaire documenten / Consular documents EUR TTD
Consulaire verklaringen / Consular statements 30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate 26,25
Legalisaties / Legalisations EUR TTD
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen 26,25
Legalisatie document / Legalisation document 26,25
Bemiddeling opvragen document / Assistance in requesting documents 103,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren/apostilleren document / Assistance in requesting and legalising/affixing an appostille on a document 130,00