Legaliseren van documenten uit Togo voor gebruik in Nederland

Laat uw document legaliseren door het Togolese ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een stempel of sticker. Het maakt uw document geschikt voor gebruik in Nederland. Nederlandse instanties controleren en beoordelen uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Togo.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

  • Europees Nederland
  • Aruba
  • Bonaire
  • Curaçao
  • Saba
  • Sint Eustatius
  • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

  • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
  • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
  • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

Afschrift van een geboorteakte

Vraag dit afschrift op bij de gemeente die de geboorte registreerde. De aangever heeft toen de originele geboorteakte gekregen. Als u die laat zien, krijgt u een afschrift van de akte (souche). U kunt bij het afschrift ook een kopie (copie intégrale) van de akte laten maken. U kunt dan óf het afschrift óf de kopie laten legaliseren.

Is de geboorte vastgesteld met een rechterlijke uitspraak (jugement)? Dan heeft u het document met de uitspraak ook nodig.

Verklaring van ongehuwd zijn

Deze verklaring vraagt u op bij de gemeente waar u bent geboren. Een familielid kan dit ook voor u doen.

Afschrift van een huwelijksakte

Vraag dit afschrift op bij de gemeente die het huwelijk registreerde. U heeft bij uw trouwen de huwelijksakte gekregen. Als u die laat zien, krijgt u een afschrift van de akte (souche). U kunt bij het afschrift ook een kopie (copie intégrale) van de akte laten maken. U kunt dan óf het afschrift óf de kopie laten legaliseren.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Togolese autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een overlijdensakte

Vraag dit afschrift op bij de gemeente waar het overlijden is aangegeven. De aangever heeft toen de originele overlijdensakte gekregen. Als u die laat zien, krijgt u een afschrift van de akte (souche). U kunt bij het afschrift ook een kopie (copie intégrale) van de akte laten maken. U kunt dan óf het afschrift óf de kopie laten legaliseren.

Waar laat u uw document legaliseren?

U laat uw Togolese document legaliseren bij het Togolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uw document is met de Togolese legalisatie klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.